I z ■s f 4 i ii 12 j 69 i HOOFDSTUK III. Gemeentebestuur. Personeel. Het personeel van den Raad bestond op 1 Januari voor District I. Kamer van Koophandel en Fabrieken komen voor 1494 namen van kiezers, tegen 1560 op die van 1912. (De vaststel ling dier lijst geschiedt om de 2 jaar). Hieronder volgt eene opgave van de voor die Kamer in 1914 plaats gehad hebbende verkiezing. 1915 1915 1915 1915 1915 1917 1917 1917 1917 1917 1919 1919 E. Deen P. J. A. ten Hagen W. P. G. Helsdingen A. J. C. Baron van Pallan dt Dr. K. H. Rombouts Mr. J. Ankerman L. Buurman J. H. de Kleer J. C. Oldenboom C. D. Wesseling W. Drees A. Harms a. 1915 uit de heeren: NAMEN Opmerkingen. 8. de Clercq 12 Nov. DER BENOEMDE LEDEN. Dagteekening der A. M. van Embden J. Michels G. M. de Niet W. L. C. Weimar. Herkozen. (Periodieke verkiezing.) .laar van aftreding. id. id. id. id. Gekozen in de plaats van den heer J. Mutters Jr. Aantal opgekomen kiezers bij de ei - C S X j 69 69 69 69 I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 13