I I 140 5399.— f 4695.— 76350.— 15519.— 12890.— 54685.— I van met een en ander in verband staande werken aan S. C. L. J. van Spierenburg alhier voor 17. het aanleggen van een weg tusschen het viaduct H. ÏJ. S. M. en het Trek- vlietplein en het uitvoeren van daar mede in verband staande werken aan J. S. van Stuijvenberg alhier voor. 18. het verbreeden van de Binckhorstlaan (Noordelijk gedeelte), het aanleggen van straten in het verlengde van de Spaarnestraat en van het Trekvliet- plein, en van een straat tusschen de Binckhorstlaan en den Staatsspoorweg; het rioleeren en bestraten van genoemd gedeelte van de Binckhorstlaan en van de andere bovengenoemde straten, het uitvoeren van daarmede in verband staande werken aan de Maatschappij ter uitvoering van werken v/h onder de firma J. van den Elshout Gzn. te ’s-Gravenhage voor 19. het leggen van een riool in de ver lengde 2e Adelheidstraat en aangren zende aan te leggen straten, het maken van een grondduiker onder de Schenk- wetering en het uitvoeren van met een en ander in verband staande wer ken aan W. Visser te ’s-Gravenhage voor 20. het rioleeren van straten tusschen de verlengde Steijnlaan, Beijersstraat en de Lange Laak en het uitvoeren van daarmede in verband staande werken aan H. G. den Hartog te ’s-Graven hage voor 21. het aanleggen enz. van straten in het bouwplan „Duinrust” aan de Maat schappij ter uitvoering van werken voorheen onder de firma «J. v. d. Els hout Gzn. te ’s-Gravenhage voor n n n n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 140