53 24 VERSLAG LAGER ONDERWIJS. n n 5Ï 13 leerplichtige „zeejongens”, leerlingen der openbare school aan de Vijzelstraat 121, hoofd: de heer J. W. van Bellen, verzuimden in 1914 onwettig. >5 3 3'/2 4 5 5*/2 6'/2 7 7'/2 &I2 9 10‘/2 11 12 In 1914 viel eenige verbetering waar te nemen in het verzuim der zeejongens aan de Rotterdamschestraat 66(hoofd: de heer J. L. van Schie). Het aantal verzuimers bedroeg 24 (in 1913 was dat getal 31). De door hen verzuimde tijd variëert van 2'/2 tot 12mnd. het gemiddeld verzuim was ruim 6 mnd. 23 verzuimers hadden den 12-jarigen leeftijd bereikt; één was 13 jaar. De verzuimers behoorden thuis in de klassen 6 tot 12. De tijd van het meeste verzuim viel tusschen 1 Juni en 1 December. Specificatie van het verzuim: 1 leerl. verzuimde 2'/2 mnd. 1 1 4 5 1 1 4 1 1 1 1 1 1 In 1914 namen van de school a/d. Duinstraat 10 (hoofd: de heer A. Knoppien) 14 jongens deel aan de haringvisscherij. Hiervan kwamen op school terug: 5 in November, 3 begin December en 4 in Januari (1915). Twee jongens kwamen niet terug. Van de 12, die terugkwamen wenden 11 langzamerhand weer aan de schoollucht, doch was één zoo bedorven, dat ik moeite moeite heb gedaan om hem van de school ver wijderd te krijgen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1414