I I 53 25 in de klasse, 10—20 8 jongens waren na 1 Oct. 1914 niet meer leerplichtig. 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2 3 5 1 2 2 4 4 6 6 2 27 Het grootste verzuim kwam voor van Juni tot November. In vergelijking met 1913 is verbetering te bespeuren, zoowel wat het aantal als den leeftijd der jongens betreft. 30-40 20—30 leeftjjd 12 j. resp. 11, 12 j. 12 j. 12 j. resp. 12, 13 j. Omtrent het verzuim der „zeejongens” valt aan de Duin straat 55 het volgende te berichten Het totaal aantal zeejongens bedroeg 27. Hiervan zaten in klasse 4 (2de leerjaar) 5 (3de 6 (3de 7 (4de 8 (4de 9 (5de 11 (6de 12 (6de Hiervan waren geplaatst: 7 de 7de 10de 11de 12de 2 gedurende 13 weken. 14 16 18 23 25 26 41 De leeftijd der jongens variëerde van 1113 jaar. 18 jongens verzuimden van 44—50 weken. 4 3 2 VERSLAG LAGER ONDERWIJS. n n n n n r| n n n jj n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1415