53 27 Een hoofd vermeldt, dat tijd en materiaal onvoldoende worden geacht voor behoorlijke reiniging. Sparen. Van de 27 burgerscholen werd op slechts 6 ge spaard, n.l. aan de Falckstraat 11b (door middel van for mulieren, tot een bedrag van f 11.de Vinkensteynstraat 144 (occasioneel), den Zuidwal 65 (postformulieren (24 stuks), met bevredigend succès), de Copemicusstraat 159 (Riks postspaarbank; gezamenlijk bedrag f 225.de Hondius- straat 76 (spaarboekjes, die echter zelden worden gevraagd), de Paulus Buysstraat 51 (alleen occasioneel; er wordt niet met boekjes of op andere wijze gespaard, vermeldt het hoofd), Op alle overige burgerscholen wordt het sparen aan de zorg der ouders overgelaten. Wat betreft de 1ste klassescholen wordt niet gespaard aan de Hoefkade 99 en aan de Tullingstraat 2 (wegens de bemoeilijking door het hulppostkantoor.) Aan de 2de klasse- school, Lijnbaan 38, heeft het sparen niet plaats. Voorts wordt op alle 1ste- en 2de-klassescholen gespaard. Als totaalbedragen worden door de hoofden gemeld: Nieuwe Schoolstraat 22a: f 150 per jaar; Stevinstraat: in normale tijden f 5.p. w.; in de laatste maanden f 2.50 p. w.; de Ammunutiehaven 10: f 200 p. j.; Vijzelstraat 120: f 100,— p. j.; Boylestraat 20: f 241,525 p. j.; Zwarteweg 63/>: vóór de groote vaeantie wekelijks f 6,A f 7,daarna f 3.p. w.; De Gheijnstraat 51: f 10.A f 11,daalde in de laatst maanden tot f 4,a f 5.Teylerstraat 126: wekelijks f 4,—p. w.;Vlietstraat 10: f 150,p. j.; Rijswyksche Plein 38: gewiddeld f 2,— p. w.; Langnekstraat 101: f124,p. j.; Wouwermanstraat 1: f 5.p. w.; Wouwermanstraat 3: gemiddeld f7.50p. w.; nA de mobilisatie f 280,Hoefkade 131: f 1,p. w,; Achterraamstraat 10: gemiddeld f 7,per week; Ferdinand- Bolstraat f 300,p. j.; Kritzingerstraat 203: f 10, P- w.; in de laatste maanden minder; Zusterstraat 121: f5,— a f 6,vóór de mobilisatie en f 3,— a f 4,p. w. nA de mobilisatie; Pretoriusstraat 95: door de oude bepaling, dat kinderen, die b.v. f 0,08 schoolgeld moeten betalen, f0,10 meebrengen; de resteerende f 0,02 worden bespaard; Bleekers- VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1417