53 1 29 School wandelingen en Schoolreisjes. a. Burgerscholen. De leerlingen van de volgende burgerscholen deden nöch schoolwandelingen nöch schoolreisjes: de Atjehstraat 31, den Zuidwal 65, de Zaanstraat 27, de Kepplerstraat 301, de Koningin-Emmakade 60, het Alexander- plein 14, de Koningin-Emmakade 4a, de Van Swindenstraat 14. Geneeskundig toezicht op de scholen. In het afgeloopen jaar bezochten de schoolartsen de burgerscholen aan deAtjeh straat 31 (1 X); Schelpkade 43 (3 X); Waalstraat 32 (1 X?); Amalia-van Solmsstraat 42 (3 X); Koningin-Sophiestraat 91 (3 X); Vinkensteijnstraat 141 (2 X); Falckstraat 116 (2 X); Jan van Gojenstraat (2 X); Dibbetsstraat 51 (1 X); Zuid wal 65 (4 X); Copernicusstraat 159 (2 X); Hondiusstraat 76 2 X); Korte Lombardstraat 11 4 X); Van Merlenstrat 67 (2 X); Korte Lombardstraat 7 (4 X); Van Hoornbeekstraat 5 (4 X); Paulus-Buysstraat 51 (3 X); Haagschestraat 26 (2 X); Koningin-Emmakade 60 (2 X); Alexanderplein 14 (3 X); Van den Eyndestraat 54 (1 X); Koningin-Emmakade 4a (2 X); Van Swindenstraat 14 (2 X); Neptunusstraat 92 (3 X); Van Beuningenstraat 201 (2 X). Geen bezoek ontvingen de burgerscholen aan de Zaanstraat 27 en de Kepplerstraat 103. De 1ste- en 2de-klassescholen werden alle minstens 2 malen bezocht, doch er waren ook scholen, die van 3 tot 8 bezoeken van de schoolartsen kregen. Ook werden dit jaar weder meermalen leerlingen onder zocht in het schoolgebouw en op het schoolartsen-bureau aan de Laan 34. Zooals reeds meermalen is medegedeeld, zijn de hoofden dezer scholen van meening, dat öf de leerlingen er geen Het bezoek gedurende de wintermaanden bleef beneden dat der andere jaren, zoodat geen tijdelijke leerkracht den onderwijzer der schippersklasse behulpzaam behoefde te zijn. Gedrag, vlijt en vorderingen der leerlingen geven als steeds reden tot tevredenheid. VERSLAG LAGER ONDNRWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1419