•I 141 22. 3800.— f 23. 19750.— r 24. 8393.— 25. 23991.— het afgraven en vervoeren van 24600 M3 zand van terreinen gelegen aan de Visschersbaven aan S. C. L. J. Spierenburg te ’s-Gravenhage voor het aanleggen van straten tusschen het Korte Groenewegje en de van der Duynstraat, het sloopen en afbreken van opstallen in het bouwplan „de Zuidzijde” en het uitvoeren van met een en ander in verband staande wer ken aan A. van Houwelingen te ’s-Gra- venhage voor het aan de N. O. zijde verbreeden, met rioleeren en bestraten van een gedeelte van den Rijswijksche Weg met daar mede in verband staande werken aan J. de Krom en J. Groene veld te’s-Gra venhage voor het egaliseeren van een voor den bouw van volkswoningen bestemd terrein ten Z. W. van het Afvoerkanaal nabij de Zeesluis, het aanleggen van straten op een deel van dat terrein en het uitvoeren van met een en ander in verband staande werken aan S. C. L. J. Spierenburg te ’s-Gravenhage voor C. Waterleiding, gasfabrieken, electrische centrale. telephoon en reinigingsdienst. Omtrent deze takken van dienst verwijzen wij naar de betrekkelijke verslagen, opgenomen onder de bij lagen, respectievelijk genummerd 11, 12, 13, 14, en 2i. D. Wegen en voetpaden en plantsoenen, behoorende aan en onderhouden door de Gemeente. 1°. Wegen en voetpaden. De oppervlakte der bij den dienst der Gemeente werken in beheer zynde grind-, schelp- en puinwegen, enz. bedroeg op 31 December 371.539 M2. Zij vermeerderde dit jaar met 9005 M2 schelpenpad, waarvan 1328 M2. in het bouwplan „Koningskade,” 1356 M2. in het bouwplan „Zorgvliet,” 3861 M2. door n

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 141