53 30 b. Scholen der 1ste klasse. behoefte aan hebben öf dat alle tijd aan het onderwijs moet worden besteed, daar met het oog op de bestemming der leerlingen, de lesuren toch reeds karig zijn toegemeten. Wandelingen, doch geen schoolreisjes werden gehouden door de leerlingen der burgerscholen aande Schelpkade 43, de Falckstraat life, de Korte Lombardstraat 7, de Van Hoornbeekstraat 5, de Van den Eyndestraat 54, de Neptu- nusstraat 92, de Van Beuningenstraat 201, de Koningin- Sophiestraat 91, de Hondiusstraat 76, de Paulus-Buysstraat 51, de Haagsche straat 26. Alleen wandelingen, geen reisjes deden de leerlingen aan de Hoefkade 99, het Zieken 13, de Fisherstraat 117 en de Messstraat 3. Alleen reisjes melden de scholen aan: de Bakkerstraat59 (tweedaagsch reisje naar Arnhem) en de Sirtemastraat 179 (tweedaagsch reisje naar Arnhem. Reisjes en wandelingen ondernamen de scholen aan: de Kerkstraat 13 (reisje naar Amsterdam, tweedaagsch reisje naar Arnhem en Nijmegen), de Tullinghstraat 2 (reisje van 912 Juni naar Zuid-Limburg en Nijmegen), Van Dijck- straat 55a (reisjes naar Rotterdam en Breda), de Achter- raamstraat 10 (reisje naar Breda), de Stortenbekerstraat 10 (reisje naar Scheveningen, het Westland, Hoek van Holland, Zoowel wandelingen als schoolreisjes werden ondernomen door de scholen aan: de Waalstraat 32 (naar Rijswijk, Voorburg, Leidschendam, Rotterdam, den watervang, Marken, Delft, Amsterdam), de Dibbetsstraat 51 (reisje naar Rotterdam), de Copernicusstraat 159 (drie schoolreisjes, waarheen?), de Korte Lombardstraat 11 (reisjes; waarheen?). Alleen een reisje werd gedaan door de leerlingen van de scholen aan: de Amalia-van Solmsstraat42 (naar Rotterdam), de Vinkensteynstraat 140 (naar Rotterdam en Amsterdam), Van Merlenstraat 67 (naar Leiden en boottocht op het Brasemer- en Kagenneer), de Jan van Gojenstraat (reisje naar Rotterdam). Ook nu weer werden de kosten door de ouders of de leerlingen zelven bestreden. VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1420