53 31 1 c. Scholen der 2de klasse. Rotterdam, Rijswijk en een tweedaagsch reisje naar Arnhem), de Roggeveenstraat 2a (tweedaagsch reisje naar Arnhem en omstreken), de Vliegerstraat 28 (3-daagseh reisje naar Zuid Limburg). J Geen wandelingen en geen reisjes worden gemeld van de schooi aande Stevinstraat, den Zwarteweg 635 en de Vijzelstraat 121. Alleen wandelingen en geen reisjes deden de leerlingen der scholen aan: de Ammunitie-haven 10, de Teylerstraat 126, de Lepelstraat 6, de Bleekerslaan 11 (naar Wassenaar en omgeving der school), de Korte Lombardstraat 4 (Mau- ritshuis en Ridderzaal), het Kortenbosch 159 (watertoren en gasfabriek), de Fisherstraat 115, de Nieuwe Laantjes 8 (naar den Dierentuin en den Hertenkamp), de Duinstraat 13en de Duinstraat 55. Alleen reisjes worden gemeld aande Nieuwe Schoolstraat 22a (naar het Gooi, Scheveningen, Loosduinen, Voorburg en Rijswijk), de Van Damstraat 1 (naar Rotterdam), de Nieuwe Havendwarsstraat 6 (naar Rotterdam), de Kritzingerstraat 203 (naar Arnhem en Rotterdam), de Lijnbaan 38 (3 uit stapjes in de omgeving en een naar Loevesteyn en Gorkum), de Hemsterhuisstraat 2d (naar Amsterdam en Zaandam), de Nieuwe Laantjes 8 (vacantie-kinderfeest in den omtrek van Haarlem). Reisjes en wandelingen ondernamen de scholen aan de De Gheynstraat 51 (naar Delft), de Vlietstraat 10 (naar R(jsw(jk, Voorburg, Kijkduin en Rotterdam), het Rijswijksche Plein 38 (naar Rotterdam), de Nieuwe Havendwarsstraat 4 (2-daagsch reisje naar Arnhem en omstreken), de Langnek- straat 101, de Wouwermanstraat 1 (reisje naar Amsterdam on Zaandam), de Wouwermanstraat 3 (reisjes naar Arnhem, Oosterbeek, Roozendaal, Leiden, de Zuidhollandsche meren •en Rotterdam), de Van Ostadestraat 249 (twee-daagsch reisje naar Arnhem), de Hoefkade 101 (reisje naar Rotterdam en en een drie-daagsch reisje naar Zuid-Limburg), de Rjjswijk- schestraat 157 (reisje naar Scheveningen), de Ferdinand-Bol- VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1421