53 32 Daar dit jaar wederom in de hoofdenverslagen aan het College van B. en W. geen opgave van de bedragen voor iedere school verlangd, doch alleen gevraagd werd naar het percent, dat de gemeente bedroeg, heeft onze Commissie zelfstandig een onderzoek ingesteld naar de sommen, die uit de gemeentekas aan de verschillende scholen voor de schoolreisjes zijn uitgekeerd, en het bedrag, dat door de leerlingen zelf daaraan is besteed. Hieronder vermelden wij de bedragen. N. Schoolstraat 22a (gemeentekas f 24,50; leerlingen f 10,79), Kerkstraat 13 (gem. f 17,80; leerl. f 53,40), Boylestraat 20 (gem. f 57,45; leerl. f 241,525), Zwarteweg 636 (gem. nihil; leerl. f25,De Gheijnstraat 51 (gem. f3,30; leerl. f12. Waalstraat 32, burgerschool (gem. nihil; leerl. f 130, Teylerstraat 126 (gem. f 6,leerl. nihil), Van Damstraat 1 (gem. f 20,—leerlingen f 108,Vlietstraat 10 (gem. f 23,42 leerl. f 24,—), Amalia-van Solmsstraat, burgerschool (gem. nihil; leerl. f 34,50), Rijswijksche Plein 38 (gem. f 20,10; leerl. f 27,Nieuwe Havendwarsstraat 6 (gem. f 20,345; leerl. nihil), Tullinghstraat 2 (gem. f 125,—leerl. f 267,—), Vinkensteynstraat 141 (gem. nihilleerl. f 48,—), burger school, Nieuwe Havendwarsstraat 4 (gem. f 25; leerl. f 8,— en f 60,door klasse-onderwyzer en particulieren), Lang- nekstraat 101 (gem. f 70,leerl. f 74,50), Wouwerman- straat 1 (gem. f 5,leerl. f 35,Wouwermanstraat 3 (gem. f 0,74s, het bedrag, dat één leerling te kort kwam; leerl. f 132,50), Van Ostadestraaat 249 (gem. f 116,54; leerl. f 61,47), Hoefkade 101 (gem. f 99,83s; leerl. f 111,79), straat 130 (drie-daagsch reisje; waarheen?), de Zusterstraat 121 (reisjes naar Arnhem en Wassenaar), de Pretoriusstraat 195 (reisje naar Rotterdam), de De Gheynstraat 150 (reisjes naar Rotterdam), de Terwestenstraat 105 (twee-daagsch reisje naar Maastricht en omstreken), de Van Ravesteynstraat 303 (reisjes naar Amsterdam en Rotterdam, een twee-daagsch reisje naar Arnhem en omstreken), de Badhuiskade 27 (reisje naar Arnhem), de Rotterdamschestraat 66 (reisje naar Rotterdam). VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1422