53 33 VERSLAG LAGER ONDERWIJS. 3 Zonder de hoogste klasse doorloopen te hebben verlieten 1021 leerlingen in 1914 de openbare lagere scholen tegen 977 in het vorige jaar, hetgeen dus een toename met 44 beduidt. Hiervan moeten worden gerekend te behooren tot de 2e-klassescholen 746 (vorig jaar 721); tot die der 1ste klasse 125 (vorig jaar 123); en tot die der burgerscholen 150 (vorig jaar 133). In het geheel werd voor de schoolreisjes aan 38 eerste en tweede-klassescholen (van de 52) uitgegeven f 4137,615, waarvan de gemeente bijdroeg f 1469,39, de leerlingen zelf f 2668,225 en particulieren f 60. Voor de 7 burgerscholen, die schoolreisjes deden, droeg de gemeente niets bij en betaalden de leerlingen: f' 449,25. Het totaal bedrag, dat in 1914 voor schoolreisjes werd uitgegeven, beliep derhalve 4586,86. Frans-Halsstraat 93 (gem. nihil; leerl. 30,burgerschool, Ryswijksche straat 157 (gem. f 5,leerl. f 6, Van Dijckstraat 55a (gem. nihil; leerl. f 100,Dibbets- straat 51 (gem. nihil; leerl. f 47,25), burgerschool, Achter- raamstraat 10 (gem. f 2,leerl. f 34,—), Ferdinand- Bolstraat 130 (gem. f 56,leerl. f 64,Copemicusstraat 107 (gem. nihil; leerl. f 107,burgerschool, Lijnbaan 38 (gem. f 30,60; leerl. f 19,20), Kritzingerstraat 203 (gem. f 14,86 leerl. f80,—), Zusterstraat 121 (gem. f60,— leerl. f30, Pretoriusstraat 95 (gem. f 30.— leerl. f 90,—), VanMerlen- straat 67 (gem. nihil; leerl. f 52,50), burgerschool, Storter- bekerstraat 10 (gem. f 15,70leerl. f70,De Gheijnstraat 150 (gem. f 32,25; leerl. f56,96), Kortenbosch 159 (gem. f12, leerl. f 50,Bakkerstraat 59 (gem. f 56,58; leerl. f 42,92), Fisherstraat 115 (gem. f50,— leerl. f85,—), Terwesten- straat 105 (gem. f 54,50; leerl. f 110,—), Sirtemastraat 179 (gem. f 60,leerl. f 25,Hemsterhuisstraat 2d (gem. f 42,45; leerl. 78,85), Roggeveenstraat 2d (gem. f 74,735; leerl. f 136,37), De Vliegerstraat 28 (gem. f 94,63; leerl. f 148,50), Van Ravesteynstraat 303 (gem. f99,80; leerl. f 139,50), Badhuiskade 27 (gem. f 14,61; leerl. f 25,Rotterdamsche straat 66 (gem. f 27,74; leerl. f 17,95).

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1423