53 37 Met de „proefnemingen” wordt langzaam voortgegaan. Als leermiddel gebruikt men den handenarbeid aan de werken. Slöjd werd als leervak sedert 1892 onderwezen aan den Zuidwal 65; „nu niet meer, omdat door het besnoeien der schooltijden voor handwerken, godsdienstonderwijs en ook zonder reden, o.a. het bekorten der namiddagschooltijden van 2'/2 op 2 uur, er geen tijd meer voor beschikbaar is”. Aan de Kepplerstraat 301 is slöjd half leermfc half leer- middel. In de eerste en tweede klasse wat papier- en klei- arbeid, in verband met het zaakonderwijs tot afwisseling vooral, omdat er in die eerste jaren betrekkelyk weinig schriftelijk gewerkt wordt. Van de Haagsche straat wordt alleen gemeld, dat de handenarbeid aldaar zoowrel leermfc als leermiddel is. Aangaande de eerste-klassescholen kan worden mede gedeeld, dat men als leervak slöjd onderwijst aan de Hoef- kade 99 (ook als leervorm), de Van Djjckstraat 55a (aan 12 leerlingen uit de hoogere leerjaren des Donderdagsmiddags van l'l2de Bakkerstraat 59 (als leervak op den winteravondcursus). Sinds de voorbereidende klasse aan de Messstraat 3 werd opgeheven, is slöjd als leervak aldaar vervallen. Omtrent de i«?eede-klassescholen kan worden medegedeeld, dat aan de Nieuwe Havendwarsstraat 4 tot het begin der mobilisatie er een afzonderlijke cursus was voor leerlingen der vier hoogste klassen (jongens), die thans tijdelijk is opgeheven. Aan de Hemsterhuisstraat 2d werd tot de groote vacantie aan 10 h 12 jongens op Woendagnamiddag les in cartonarbeid gegeven; aan de Badhuiskade 27 werd op Dinsdagnamiddag tijdens de handwerken der meisjes in het gymnastieklokaal telkens 2 uren slöjd als leervak onder wezen alleen voor de oudste jongens (deze cursus werd als proef weder met een jaar verlengd); in de Wouwermanstraat 3 werd weder de cursus in handenarbeid van 24 uur buiten de schooluren voor jongens van het 6de leerjaar gehouden. Van de De Gheynstraat 51 wordt gemeld, dat een cursus, ook weder buiten de schooluren, wordt gegeven. VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1427