53 gebrekkigen volgen den cursus in de Keizerstraat, zonder merkbaar resultaat; Kerkstraat 13: 3, cursus gevolgd aan de school zelve tot de groote vacantietijdens de mobilisatie aan het Rijswijksche Plein; eenige verbetering; Ammunitie- haven 10: spraakgebrekkigen volgen de lessen aan het Rijs wijksche Plein, met nagenoeg zonder uitzondering te prijzen resultaat; Vijzelstraat 121: 6, volgen cursus Keizerstraat met bevredigend resultaat; Schelpkade 43: totaal 5, geplaatst op een cursus, 1 naar een andere school overgeplaatst, 1 genezen en 3 kunnen sedert de mobilisatie den cursus niet bezoeken door te grooten afstand van het leslokaal; Boyle- straat 20: enkelen, volgen den cursus van Mej. van Dantzig met bevredigend resultaat; Zwarteweg 6‘.%; 2, volgen den cur sus op het Rjjswijksche Plein met geen voldoend succèsDe Gheijnstraat 51: 2, volgen den cursus van Mej. van Dantzig; Waalstraat 32: 1, volgt cursus met vry goed resultaat; Teylerstraat 126: 2 spraakgebrekkigen volgen met bevredi gend resultaat den vorengenoemden cursusvan Damstraat 1 4, volgen den cursus aan de Lijnbaan, 1 niet genezen, 2 genezen, 1 behandeling uitgesteld wegens tandwisseling; Vlietslraat 10: 2, volgen den cursus aan het Rijswijksche Plein, 1 genezen; het Zieken 13: 1, nog geen resultaat; Amalia-van-Solmsstraat 42: 1, kan nog niet op een cursus worden geplaatstKoningin-Sophiestraat 91geenRijswijk sche Plein 38: spraakgebrekkigen naar Mej. Brugma ver wezen, met meer of minder resultaat; Nieuwe Havendwars straat 6: de ernstig spraakgebrekkigen werden verwezen naar Mej. Brugma, verbetering viel te constateerenTullingh- straat 2: 5, cursus gevolgd van den Heer Van Lier, 2 als hersteld ontslagen, overigen nog onder behandeling; Vinken- steijnstraat 141enkelen, hebben het onderwys op een der cursussen gevolgd, resultaat vry poover; Nieuwe Havendwars straat 4-, 2, cursus gevolgd van Mej. Brugma, met goed resultaat; Langnekstraat 101: 4, die op school genezen zijn; Wouwermanstraat 14, cursus gevolgd van den heer Van Lier, 2 met succès, 2 nog onder behandeling; Wouwerman straat 3: 3, volgen den cursus aan de Koningstraat met gun- s stig gevolg; Van Ostadestraat 249: eenigen, volgen den cursus 1 aan de Lijnbaan, resultaat goed; Hoefkade 101: eenigen, I 40 VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1430