53 1 41 j cursus van Mej. Brugma en den heer Van Lier, meestal met gunstig resultaat; Hoef kade 99: 1, cursus gevolgd tot April en toen als genezen ontslagen; Falckstraat 11b en Atjéh- straat 31geenFrans-Halsstraat 934, geplaatst op een cursus, doch nog geen resultaat; Rijswijksche straat 157 eenigen. geplaatst op den cursus van den heer Van Lieren Mej. Brugma, over ’t geheel gunstig resultaat; Van Dijck- straat 55a: 2, bezochten met goed gevolg den cursus aan de Koningstraat; Dibbetsstraat 75; geen; Lepelstraat 6: enkelen, hebben met succes het spreekonderwijs gevolgd; Achterraamstraat 10: 1, cnrsus van den heer Van Lier ge volgd, nog niet genezenZuidwal 65 en Zoomstraat 27geen Ferdinand-Bolstraat 130: 2, één ontslagen, één volgt nog den cursusCopernicusstraat 159: 1, volgt den gemeente lijken cursus; Kepplerstraat 301: 2, volgen den cursus van Mej. van Dantzig, één met onvoldoend, één met zeer matig resultaat; Hondiusstraat 76;geen; Lijnbaan 38: enkelen, zij werden geplaatst op den cursus aan de Lijnbaan, resultaten bevredigend; Kritzingerstraat 203: 1, is opgegeven, doch nog niet geplaatst; Korte Lombardstraat 11enkelen, volgen den gemeentelijken cursus, bij 1 verbetering; Zusterstr. 121 enkelen, volgen den cursus aan de Lijnbaan, genezen; Pretoriusstraat 95: enkelen, volgen den gem. cursus aan de Teylerstraat. met tamelijk bevredigend resultaat; Van Merlen- straat 67geen Bleekerslaan 116, volgen den cursus aan de Lijnbaan, genezen: 3; Korte Lombardstraat 4: 4, bezoch ten den gem. cursus, 3 genezen; Korte Lombardstraat 7: 2, zullen op school verbeteren; Stortenbekerstraat 10: 2, ge plaatst op een cursus, 1 met zeer gunstig resultaat, 1 vond weinig baat, na langdurig bezoek; Van Iloornbeekstraat 5, Koningin-Emmakade 60, Sirtemastraat 179, Van de Eynde- straat 54, Koningin-Emmakade 4a en Van Beuningenstraat 201: geen; De Gheijnstraat 150: 4, die den cursus vanMej. van Dantzig volgen, 3 als genezen ontslagen; Paulus-Buys- straat 51: 1, geplaatst op den cursus van Mej. Van Dantzig; Haagsche straat 26: 1, men tracht verbetering te brengen door geregeld onderwijs; het Kortenbosch 159: eenigen, volgen het onderwijs aan de Lijnbaan, meestal met succes; Bakkerstraat 59: 2, op specialen cursus, doch te kort voor VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1431