53 42 resultaat; Fisherstraat 115: 1, volgt cursus aan de Lynbaan, nog geen resultaat; Terwestenstraat 105: 3, die op een gemeen- telyken cursus gingen, doch op verzoek der ouders ontslagen, hoewel niet genezen; het Alexander plein 14: 2, voor wie privaatonderwys noodig was; Hemsterhuisstraat 2d: alle spraakgebrekkigen volgen het onderwys aan de Lynbaan of zyn reeds als genezen ontslagen; Roggeveenstraat 2a: 1, voor wien opname gevraagd is; De Vliegerstraat 28: 5, die den cursus aan de Lynbaan gevolgd hebben, by 3 resultaat, 2 nog in behandeling; Van Swindenstraat 14:-2, één genezen, één nog in behandeling: Van Ravesteijnstraat 303 8, vol gen gem. cursus, 7 genezen, 1 in behandeling; Fisherstraat 1171, op den cursus aan de Lynbaan, met gunstig resul taat Nieuwe Laantjes 8: 2, op gem. cursus, nog geen oordeel over het resultaat; Badhuiskade 27: 1, volgt gem. cursus, gaat langzaam vooruit; Neptunusstraat 92: 2, opgegeven, doch n8g niet geplaatst; Rotterdamschestraat 66: eenigen, volgen cursus van Mej. Van Dantzig, met voor enkelen goede, voor anderen geringe resultaten; Duinstraat 10: 2, cursus gevolgd met gunstig resultaat; Duin straat 55: 3, op de school aan de Badhuisstraat, 1 weggebleven, 1 genezen, en 1 nog op den cursus; Messtraat 3: 6, van wie 2 geplaatst op den cursus van Mej Van Dantzig en nog onder behandeling zyn. Uit de berichten der sub-commissies met betrekking tot de vragen: Hoeveel slechthoorenden waren aanwezig? Wat is voor hen gedaan? blykt het onderstaande: Aan de Nieuwe Schoolstraat 22a2, na geneeskundig onderzoek op de voor hen bestemde school geplaatstde Ammunitiehaven 10: 3, opgegeven voor plaatsing op de spe ciale school; de Vij zelstraat 121: 1 byna-doofstomme, naar de school voor slechthoorenden; de Boylestraat 20: 1, geplaatst op de school voor slechthoorenden; de Vlietstraat 10, de Amalia-van-Solmsstraat 42 en de Koningin-Sophiestraat 91 onbekend, in elk geval zeer weinig; de Nieuwe Haven dwarsstraat 6: 1, geneeskundig onderzocht, daarna vertrok ken, was reeds 13 jaar; de Tullinghstraat 2: 2, van wie 1 geplaatst op de speciale school, de andere na korten tyd eveneens die school te hebben bezocht, kwam weer terug; J VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1432