53 43 Achterlijke leerlingen. Daar onze Commissie geen toezicht op de school voor achterlijken uitoefent, heeft zij zich dit jaar slechts in hoofdzaak bepaald tot het onderzoek naar den tijd die er verliep tussehen de aanvrage om plaatsing en de plaatsing zelf op de school voor achterlijken. Alleen toch raakt de hinder, die de achterlijken door hun verblijf op de gewone school veroorzaken, hare bemoeiing. Het getal der achterlijken op de verschillende scholen, dat in zekere mate den omvang van dien hinder bepaalt, wordt hier en daar bovendien nog opgegeven. bestemde schoolde Wouwermanstraat 11, geplaatst op de speciale school; de Wouwermanstraat 3: enkelen, zij zitten op de voorste banken; de Van (Madestraat 249: 2, volgen een cursus voor slechthoorendende Ferdinand-Bolstraat 13010, onder wie één vry ergde Korte Lombardstraat 11 zoo ze er zijn, worden zy op de voorste banken geplaatst de Zusterstraat 121één, werd geplaatst op de school voor slechthoorenden; de Pretoriusstraat 95: 1, ging naar de school voor slechthoorenden; de Bleekerslaan 11: enkelen, worden op de voorste bank geplaatst; de Paulus-Buysetraat 51: 2, zitten vooraan; het Korteribosch 159: 1, gegaan naar de school voor slechthoorenden; de Bakkerstraat 59: één, die op de school voor achterlijken is geplaatst; de Fisher- straat 115: 2, zij zyn naar de school aan de Bleekerslaan gegaan; de Terwestenstraat 105: één, naar de school voor slechthoorenden; de Sirtemastraat 779:1, naar de school voor slechthoorendende Hemsterhuisstr. 2d2, naar de school voor slechthoorendende Duinstraat 102, nog niets aan gedaan. Geen slechthoorenden werden aangetroffen op de scholen aan de: Stevinstraat ong., Kerkstraat 13, Atjehstraat 31, Rijswijksche Plein 38, Vinkensteijnstraat 141, Langnekstraat 101, Frans-Halsstraat 93, Copernicusstraat 159, Kepplerstraat 301, Van Merlenstraat 67, Korte Lombardstraat 7, Storten- bekerstraat 10, Van Hoombeekstraat 5, De Gheynstraat 150, Haagsche straat 26, Koningin-Emmakade 60, Koningin- Emmakade 4a, De Vliegerstraat 28, Duinstraat 55, Messstraat 3 en Van Beuningenstraat 201. Van de overige scholen kwamen dit jaar geen opgaven in. VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1433