53 47 Goed of voldoende noemt men de scholen aan de: Kerk straat 13, Vlietstraat 10, het Zieken 13, Koningin-Sophie- straat 91, Wouwermanstraat 1 en 3, Amalia-van Solmsstraat 42, Hoefkade 99, Van Dijckstraat 55a, Dibbetsstraat 51, Lepel straat 6, Achterraamstraat 10, Zuidwal 65, Ferdinand-Bolstraat 130, Korte Lombardstraat 7, Zusterstraat 10, Fisherstraat 117, Koningin-Emmakade 60, Terwestenstraat 105, Alexander- plein 14, Van den Eyndestraat 54, Koningin-Emmakade 4a, De Vliegerstraat 28, Duinstraat 10, Duinstraat 55, Ammu- nitiehaven 10, Boylestraat 20, Tullinghstraat 2, Keppler- straat 301, Hemsterhuisstraat 2 en Van Swindenstraat 14. Zeer goed of uitstekend geverfd •yvorden de scholen geheeten aan de Vinkensteynstraat 141, Frans-Halsstraat ong., Coper- nicusstraat 159, Van Hoornbeekstraat 5, De Gheynstraat 150, het Rijswijksche Plein 38, Paulüs-Buysstraat 51 en de Haag- schestraat 26. Inwendig zijn verveloos de scholen aan deNieuwe School straat (allertreurigstBleekerslaan 11 (zoo goed als zonder eenige verf: 6 lokalen), Korte Lombardstraat 4, Van Swin- denstraat 14 en Roggeveenstraat 2a. Onvoldoende of matig geverfd noemt men de scholen aan de Ammunitiehaven 10, Hoefkade 101, Van Ravesteynstraat 303, Zusterstraat 121, het Zieken 13, Koningin-Emmakade 60, (de plafonds zijn thans bijgewerkt, maar ver van fraaiook hier en daar nog vlekken op den wand), Vijzelstraat 121, Schelp kade 43 (bovenlokalen en de gymnastiekzaal dienen noodig geverfd te worden), Lepelstraat 6, Korte Lombardstraat 11, Pretoriusstraat 95 en Duinstraat 10 en 55. Goed of voldoende geverfd z(jn de scholen aan de: Kerk straat 13, Atjehstraat 31, Vlietstraat 10, Amalia van Solmsstraat 42, Wouwermanstraat 1 en 3, Van Ostadestraat 249, Van Dyckstraat 55a, Dibbetsstraat 51, Achterraamstraat 10, den Zuidwal 65, Ferdinand Bolstraat 130, Korte Lombardstraat 7, Van Merlenstraat 67, Stortenbekerstraat 10, Fisherstraat 117, Terwestenstraat 105, Sirtemastraat 179, het Alexanderplein 14, Van den Eyndestraat 54, Koningin-Emmakade 4a, De Vlieger straat 28, Hoefkade 99, Kepplerstraat 301, de Bakkerstraat 59 (vrij goed; de plafonds zyn nu ook geverfd, maar leelijk) en de Boylestraat 20. VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1437