53 48 Zeer goed of uitstekend geverfd heeten de scholen aan der Tullingstraat, Vinkensteijnstraat 141, Copernicusstraat 159, De Gheynstraat 150, Stevinstraat ong., het Rijswyksche Plein 38, Paulus-Buysstraat 51 en Haagschestraat 26. Voorts blijkt uit de opgaven der sub-commissies, dat aan de Ammunitiehaven 10 sedert ruim 9 jaren het binnenwerk niet is geverfd, aan de Nieuwe Havendwarsstraat 6 sedert ruim II jaren en de Ferdinand-Bolstraat van den bouw af. (1900). Aan de schoolhet Zieken 13 is het meeste verfwerk zoo oud als de school. (30 jaar!) Het geheel is sedert jaren niet geverfd aan de Van Swinden- straat 14. Met betrekking tot trage herstelling worden klachten verno men omtrent de scholen aan deAtjehstraat 31, Vijzelstraat 121. Bleekerslaan 11, Koningin-Emmakade 60, Ammunitiehaven 10, Ferdinand-Bolstraat 130, Copernicusstraat 159 (den eenen keer vlugger dan den anderen), De Gheynstraat 150, Paulus- Buysstraat 51, Bakkerstraat 59 (niet altijd), Van Swinden- straat 14 en de Van Ravesteynstraat 303. Nog steeds zijnde onooglijke plekken op enkele muren in de lokalen aanwezig aan de Van Dyckstraat 55a. De ruiten der school aan de Nieuwe Havendwarsstraat 6 worden niet voldoende schoon gehouden. Aangaande de dagverlichting wordt gemeld, dat zij onvol doende is aande Schelpkade 43 (waar het aangebrachte matglas in plaats van gewoon doorschijnend glas de verlichting belemmert; het schilderen der bovenlokalen in zeer lichte tint ware gewenscht), de Korte Lombardstraat 7 (omgeven door hooge gebouwen: Zuidzijde, bergplaatsen van een transportfirma; Westzijde: door de Bank van Leening), het Kortenbosch 59 („in een vijftal lokalen, vooral in drie, die beneden zyn gelegen, is de dagverlichting beslist onvoldoende door belendend huis”), de Sirtemastraat 179 („2achterbeneden- jokalen zeer onvoldoende en 2 achterbovenlokalen onvol doende door de Noordelijke ligging en boomen op de speelplaats”), Ammunitiehaven 10 (zeer onvoldoende in klasse 5, 6, 7 en 8 en op de gangen, waar reeds spoedig (om 3 uur) VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1438