53 49 kunstlicht moet brandenoorzaakboomen en ligging der lokalen op het Noorden), Fisherstraat 115 (overal goed, behalve in de lokalen 1 en 6 door het vooruitspringen van een anderen vleugel van het gebouw), de Koningin-Emmakade 60 („in sommige lokalen onvoldoende door boomen aan den straat kant, ook door v.o. overbodige boomen op de speelplaats”), Hoefkade 101 (lokaal 4), Rijswijkschestraat 157 („matig door verkeerde ligging der lokalen; in de benedenlokalen is het licht bepaald onvoldoende door de huizen aan den Oostkant dezer nauwe straat”), de Korte Lombard straat 4 (in enkele benedenlokalen door inbouwing), van Hoornbeekstraat 5 (lokaal 4 wegens de ligging van het gymnastiekgebouw), Rotterdamschestraat 66 (dak van de gymnastiekzaal onder schept het licht te veel). Al deze scholen werden reeds vroeger (1912, 1913 o.a.)als onvoldoende des daags verlicht opgegeven. Thans worden bovendien nog vermeld als van onvoldoend daglicht voorzien de school aan de Dibbetsstraat 51 (op de trappen en in de gangen onvoldoende), den Zuidwal 65 (in enkele lokalen onv), Korte Lombardstraat 11 (door belendende gebouwen), Van den Eyndestraat 54 (onv. door te geringe hoogte der lokalen). De dagverlichting aan den kant der speelplaats is veelver- beterd door verwijdering van een paar boomen aan de Bakker straat ö9; hetzelfde had plaats aan de Van Ravestegnstraat 303. Met betrekking tot de kunstverlichting bericht men: Atjeh- straat 31 (nog steeds onvoldoende door de ongunstige plaatsing der gasornamenten. Is het niet mogelijk hierin verbetering te brengen? Jaren achtereen is deze klacht herhaald!), Van Ostadestraat 249 (nog steeds in de gangen onvoldoende), Messstraat 3 (goed, behalve in het gymnastieklokaalhet Kortenbosch 159 (tamelijk), Koningin-Emmakade 60 (niet geheel voldoende, b.v. te korte armen aan de gaslampen), Hemsterhuisstraat 2d (benedenlokalen tamelijk), Roggeveen straat 2a (nog steeds niet voldoende in enkele lokalen door ondoelmatige plaatsing der lichten!) Het vorige jaar gaven wij bovenstaande scholen ook aan. Ditmaal wordt over de kunstverlichting aan de Kerkstraat 13 4 VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1439