53 51 alleen door verplaatsing der school), het Alexanderplein 14 (door de tram en de signalen langs en op het plein en door toenemend verkeer van voer- en rijtuigen, verbetering door asphalt), het Kortenbosch 159 (zeer veel straatpubliek (-jongens!); draaiorgels, het uitgaan om half 12 van de school in de nabijheid. Lokalen 10 en 11 hebben veel last van het gymnastiekonderwijs in het lokaal juist daarbeneden; ver betering ware aan te brengen door meer politietoezicht, gymnastiekpantoffels), Rijswijkschestraat 157 (straatrumoer; verbetering: gedeeltelijk door asphalteering en verbod van luid venten), Falckstraat llb (veel; niet veel te verbeteren), Nieuwe Havendwarsstraat 6 (eenige hinder; achter van honden van het asyl, vóór van het gehamer der Ambachtsschool), Nieuwe Haven dwarsstraat 4 (door de straatjeugd; politie toezicht te wenschen over), Rijswijkscheplein 38 (drukte van de werf, gerij aan beide zijden van de school, verbetering door asphalt), Tullinghstraat 2 (veel door trams en gerij asphalteering gewenscht), het Zieken 13 (straatzijde en achter zijde, geraas van de werf; verbetering: alleen door ver plaatsing der school), Ammunitiehaven 10 (veel, aan de voorzijde; verbetering door asphalteering), Vijzelstraat 121 (in 2 lokalen aan de straatverbetering door asphalteering), Atjehstraat 31 (het hoofd acht de aldaar passeerende tram hinderlijk; de betrokken sub-commissie is evenwel niet van dat 'gevoelen), Duinstraat 10 (lokalen 2 en 11verbetering door asphalt), Copernicusstraat 159 (kooplieden en zangers; verbetering: politieverbod), Korte Lombardstraat 11 (het zingen in de andere school veroorzaakt wat last), Van Mer- lenstraat 67 (rijtuigen en karren; verbetering asphalteering en dubbele ramen), Zusterstraat 121 (ratelen van zware vrachtwagens, bijzonder hinderlijk in 6 lokalenverbe tering: asphalteering en dubbele ramen), Bleekerslaan 11; (in 6 lokalen aan de straat zeer hinderlijk door voertui gen; het onderwijs geven is daar vaak ondoenlijk; verbete ring: asphalteering gewenscht), Bakkerstraat 59 (zeer veel; wagens, gekijf en ander straatrumoer. Koningin-Emmakade 60 (zeer veel, vooral aan den straatkant: karren, rijtuigen, auto’s nemen by voorkeur de Koningin-Emmakade, sinds aan de overzijde de tram loopt. Aan den kant der speel- VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1441