52 53 Privaten. Aan de Hemsterhuisstraat 2a zijn slechts 2 water closets en beneden 7 privaten, die niet geheel reukeloos zijn aan de Ach terra amstraat 10 komen ze alle in de lokalen uit ze zijn lang niet reukeloos. Van de Schelpkade 43 wordt gemeld, dat er 2 privaten te weinig zijn: 3 bevinden zich buiten de school. Over den onaangenamen reuk wordt verder geklaagd aan de Vijzelstraat 121, het Rijswijkscheplein 38, de Nieuwe Havendwarsstraat 4, de Nieuwe Schoolstraat 22a, de Nieuwe Havendwarsstraat 6, de Vinkensteijnstraat 141, de Langnek- straat 101, de Korte Lombardstraat 11, het Alexanderplein 14, de Van Swindenstraat 14. Nog steeds wordt aan de Bleekerslaan 11 door de minder plaats door kleedenkloppen enz.; verbetering: asphalteering!) Sirtemastrastraat 179 (in de voorlokalen door wagens en karren; in de achterlokalen door gymnastiekoefeningen in de gymnastiekzaal; verbetering door asphalt), Korte Lom bardstraat 4 (rijtuigen en karren, dikwijls door straatjongens, rumoer van leerlingen van de school aan de overzijde), Achterraamstraat 10 (in enkele lokalen door gerijin lokaal 6 moeten de ramen steeds gesloten blijven door geraas; verbeteringdoortrekking van de asphalteering), Roggeveen straat 2a (lokalen aan de straatverbetering door verbouwing aan de straatzijde), De Vliegerstraat 28 (geschreeuw van kooplieden; verbetering: asphalteering). Frans-Halsstraat 93 (stemmen van venters en straatjeugd; verbetering: veran dering van het hek) Paulus-Buijsstraat 51 (gerijverbetering door asphalt), Fisherstraat 105 (leven in het gymnastiek lokaal), Terwestenstraat 105 (door karren en kooplui; ver betering: door asphalt), Duinstraat 55 (veel hinder van opzettelijk rumoer makende zeejongens op straat door z.g.n. afroepen, doch een vaste politiepost heeft daarin veel ver betering gebracht), Van Swindenstraat 14 (geschreeuw van kooplui) en Hoefkade 101 (rijden; verbetering: door de school achteruit te plaatsen). Van de Van Dyckstraat 55a wordt vermeld, dat een groote verbetering is verkregen door asphalteering van de 3 aangrenzende straten in de nabijheid van de school. VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1442