53 54 Door bijtrekking van belendenden gemeentegrond waren de speelplaatsen aan de Van Damstraat en de Duinstraat (Noordzijde) te vergrooten. De speelplaatsen aan de Bakkerstraat 59, de Iloefkade 99, de Bleekerslaan 11, de Van Dijckstraat 55a, de Vlietstraat 10 en de Amalia-van Solmsstraat 42 zijn met boomen beplant, hetgeen, zoolang de dagverlichting er niet door wordt be lemmerd, om verschillende redenen aanbevelenswaardig is. Gymnastische oefeningen worden bij gunstige weersge steldheid gehouden aan de Nieuwe Schoolstraat 22a, de Waalstraat 32, de Korte Lombardstraat 4, de Duinstraat 10, de Kerkstraat 13 (bij uitzondering, de Atjehstraat 31 (zelden), het Kijswijksche Plein 38 (zelden), Nieuwe Havendwarsstraat 4 en 6, de Tullinghstraat 2, Langnekstraat 101, Hoefkade 99, Falckstraat 11b, Van Dijckstraat 55a, Lepelstraat 6, Coper- nicusstraat 159 (soms), Kepplerstraat 301 (soms), de Bleekers laan 11, De Gheynstraat 150 (korfbalspel), Bakkerstaat 59 (vrije en orderoefeningen), de Kotterdamsche straat 66, de Van Swindenstraat 14, de Neptunusstraat 92. Weinig gebruikt worden de speelplaatsen aan de Atjeh straat 31, de Korte Lombardstraat 11, het Alexanderplein 14 en de Duinstraat 55 wregens veel wind en weinig zon; eveneens door de ongunstige ligging die aan de Ammunitie- haven 10, het Zieken 4 en de Fisherstraat 117 en 115. De speelplaatsen worden gebruikt vóór schooltijd en in de pauze op 34 scholenalléén in de pauze door 27 scholen vóór en na schooltijd en in de pauze op 5 scholen; vóór en nd schooltijd op 2 scholen (Boylestraat 20 en het Zieken 13). Vóór schooltijd en weinig gedurende den schooltijd op 1 school (Atjehstraat 31); zoo goed als niet gebruikt aan de Ammunitiehaven 10. In 't geheel niet gebruikt wordt zij aan het Alexanderplein 14. Buiten de speelplaats wordt gespeeld op de scholen aan de Stevinstraat (op de onbebouwde terreinen in de buurt), de Ammunitiehaven 10 door de 4 laagste klassen, hetgeen ondanks toezicht gevaarlyk is door het verkeer), de Vijzel straat 121, de Vlietstraat 10, de Koningin-Sophiestraat 91 (op een met gras begroeid terrein by de school), het Ryswyk- sche Plein 38 (op het Plein), Tullinghstraat 2 (Oranplein), VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1444