55 53 liggende open perceelen in de Van Beuningenstraat 201 (op Langnekstraat 101, de Wouwermanstraat 1 en 3 (plein vóór de school), de Van Ostadestraat 249, de Hoefkade 101 (een enkele maal op het Oranjeplein), de Achterraamstraat 10, Van Ravesteynstraat 303 (op het Jacob van Campenplein), de Ferdinand Bolstraat 130, de Copernicusstraat 159, de Kritzingerstraat 203, de Zusterstraat 121 (op het plein), de Van Merlenstraat 67 (op het Koningsplein), de Korte Lom- bardstraat 4, de Stortenbekerstraat 10, de Van Hoornbeek- straat 5, de Fisherstraat 115 en 117, de Neptunusstraat 92, de Duinstraat 35 (op nabij straat vóór de school), de nabijliggend open terrein). Schooltuinen. Van de 62 gebruikt, n.l. die aan de: Waalstraat 32, Van Damstraat 1, Amalia-van Solmsstraat 42, Wouwermanstraat 1 en 3, Rijswijkschestraat 157, Lepel straat 5, Zuidwal 65, Zaanstraat 27, Kritzingerstraat 203. De sub-Commissie der 11e Afdeeling bericht omtrent deze laatste school, dat alle pogingen om den tuin te beschutten, mislukken, aangezien de straatjeugd alles vernielt. Gebruikt worden de schooltuinen aan de Nieuwe School straat 22a, Kerkstraat 13, Boylestraat 20; het tuintje wordt door een vast persoon onderhouden; de klassen gaan de gewassen op geregelde tijden bezichtigen. Het komt ten goede aan het aanschouwelijk onderwijs in natuurkennis; De Gheynstraat 51, Vlietstraat 10, Koningin-Sophiestraat 91 een der onderwyzers teelt verschillende gewassen, bloemen en heesters; Tullingstraat 2d: gewassen van verschillende soort worden gekweekt: bijen en vogels worden gehouden; veel gebruik in aansluiting by het onderwijs. De leerlingen leeren, hoe zy een klein hoekje gronds tot iets moois kunnen maken; Vinkensteynstraat 141: Door de zorg van een paar onderwijzers, jaarlijks daarmee bij afwisseling belast, wordt zy uitstekend in orde gehouden; allerlei planten, loof- en vruchtboomen, heesters en groenten, benevens klim planten aan den muur, veel gebruikt; Langnekstraat 101: heeft veel te lijden van den windVan Ostadestraat 249, Hoetkade 101 en Hoetkade 99, Van Dijckstraat 55a, Dibbets- schooltuinen worden 10 niet VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1445