53 56 straat 51, Van Ravesteynstraat 303, Ferdinand-Bolstraat 130, Copernicusstraat 159, Kepplerstraat 301, Lijnbaan 28: kwee- ken van sierplanten; Pretoriustraat 95, Bleekerslaan 11, Korte Lombardstraat 4, Stortenbekerstraat 10, (zaakonderwijs in de lagerevoor de lessen in plantkunde en voor aardrijks kunde in de hoogere klassen), Fisherstraat 117 en De Gheyn- straat 150: ten behoeve van het onderwijs in de plantkunde (rogge, boekweit, vlas, hennep, enz.; ook verschillende bloemen); Van Hoorn beekstraat 5enkele voedingsgewassen en bloemen worden geteeld; Kortenbosch 159: aanschouwelijk onderwijs in natuurkennis en aardrijkskunde; Bakkerstraat 59bij de verbouwing in de belendende bewaarschool, najaar 1914, verplaatst; Fisherstraat 115 (kleine, die veel van den wind heeft te lyden, gebruikt voor natuur- en aardrijkskundig onderwys); Terwestenstraat 105: op een afzonderlijk deel van de speelplaats worden eenige land- en tuinbouwproeven genomen; Hemsterhuisstraat 2d, Koningin-Emmakade 4a en Roggeveenstraat 2a: cultuurplanten en enkele bloemenRot- terdamschestraat 66: men kweekt aardappelen, haver, vlas, erwten, enz.; Nieuwe Laantjes 8; cultuurgewassenNeptunus- straat 92: landbouwgewassen; Duinstraat 10: land- en tuin- bouwgewassendoelmatig gebruikVan Beuningenstraat 201: nuttig gebruik, groenten, bloembollen, diverse winterplanten; Paulus-Buysstraat 51landbouwgewassen, bloemen, enkele heestersHaagschestraat 26enkele landbouwgewassen, groenten en enkele heesters. Aangaande den tuin van de school aan de Schelpkade 43 deelt de betrokken sub-Commissie mede, dat hy niet vol doet; de grond deugt niet voor gewassen als graan, welke voor het onderwijs zouden moeten gezaaid worden. Inbren- ging van klei wordt wenschelijk geacht. Door gebrek aan afscheiding tusschen de verschillende vakken zonder nut Nog wordt gerapporteerd omtrent de school aan de De Vliegerstraat 28, dat er byna niets groeien kan door den slechten grond, terwyl de tuin te veel bloot staat aan den wind; enkele landbouwgewassen worden er gezaaid, doch om bovenstaande reden komt er niet veel van terecht. By de nieuwe burgerschool aan de Frans-Halsstraat 93 moet de schooltuin nog in gebruik worden genomen. VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1446