c 53 57 Geen tuin wordt aangetroffen by de scholen aan de Stevin- straat, Atjehstraat 31, Ammunitiehaven 10, Vijzelstraat 121, Zwarteweg 636, Van Damstraat 1, Zieken 13, Rijswijksche plein 38, Nieuwe Havendwarsstraat 6, Nieuwe Havendwars- siraat 4 (omgeving maakt den aanleg ónmogelijk), Falck- straat 11b, Achterraamstraat 10, Hondiusstraat 76, Korte Lombartstraat 11, Zusterstraat 121, Van Merlenstraat 67, Korte Lombardstraat 7, Koningin-Emmakade 60, Sirtema- straat 179, Alexanderplein 14, Van den Eyndestraat 54, Van Swindenstraat 14, Badhuiskade 26, Duinstraat 55 en Messstraat 3. De Commissie zou met het oog op de omstandigheid, dat zoo weinig schooltuinen met goed gevolg kunnen worden gebruikt (afgezien nog van het geheel ontbreken van school tuinen) het denkbeeld: oprichten van eenige centrale school tuinen, die door de gemeente in goeden toestand worden gehouden, wel de overweging waard achten. Zij is daarom zoo vrij, dit onderwerp onder de aandacht van het Gemeente bestuur te brengen. Brandgevaar. Ten aanzien van het brandgevaar kan worden vastgesteld, dat dit op 46 openbare scholen gering of zeer gering is. Op de overige 33 scholen mag het gevaar voor brand niet onderschat worden, al leert de statistiek, dat in schoolgebouwen zelden brand ontstaat. Houten trappen treft men nog aan de Schelpkade 43, den Zwarteweg 62b, De Gheynstraat 51 (één trap), de Vlietstraat 10, het Zieken 13 (één trap), de Ryswryksche straat 157, Van Dyckstraat 55a, de Achterraamstraat 10, de Van Ravesteijn- straat 303, de Lijnbaan 38, de Korte Lombardstraat 4 en 11, het Kortenbosch 159, de Bakkerstraat 59, Alexanderplein 14 (één trap), de Hemsterhuisstraat 2d, de Roggeveen straat 2a, de Duinstraat 10 en de Duinstraat 55; in de laatste vier scholen is ook slechts 1 trap. Nog steeds gaan de buitendeuren naar binnen open aan de Kerkstraat 13, de Waalstraat 32, de Achterraamstraat 10, de Rotterdamsche straat 66, de Van Swindenstraat 14, den Zwarteweg 63b, de De Gheynstraat 51 en de Vliegerstraat 28, Zyn de bezwaren, om hierin verandering te brengen zoo VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1447