i I I i "I'S! lijn 1 1 r- 1 ff I i i s 45 3- ill1 41 I I I 1 1 J 144 T~1 i |1« i i S 1 O g I ,|f Door storm werden geveld: 12 iepen, 1 eik en 1 eschdoorn. In het jaar 1914 werd boombeplanting aangebracht: -j—~T Hl I g 5 5 Sm 1 179 PLAATS. 4 3 5 5 10i 2 fi 6 91 114 41 1 9 531 5 10- 85 3 3 2 67 9616 5 Langs den Raamweg. Langs de Weteringkade. Op het Spaarneplein Voor vervanging enz. op verschil lende plaatsen in de stad en langs de buitenwegen werden gebezigd Totaal 16 16 25 31 6 14 28 82 58 16 1 193 41 1 8 12 25 5 14 82 58 16 1 193 a! 29 4741 2 13 3 10 22 3| 231407 Blijft Bijgeplant Op 31 December 1914 aanwezig Op 1 Januari 1914 aanwezig Gerooid 10 18 3 46 1 154 12 3 41 1345 15910 526 820 1645 283 2 29 474 2 13 3| 10 1374 16384 528 833 1648 293 2 1346 16064 538 823 1649 284 2| 5 214 25 144i—j 21094 12 3 4 1 3 1 5 211 25 143 20915 22 3 46 5' 9j 616 5 233 28 189 5 9 21531 Rondom nieuw aangelegd gedeelte I van het plantsoen op het Julia- na-van-Stolbergplein Op het De-Constant-Rebecquepl. op net opaarnepieiu Op het Charlotte-de-Bourbonplein Op het Gogelplein In de Leuvenschestraat In de Gentsche straat In de Hasseltschestraat In de Luikschestraat Langs de van Boetzelaerlaan Langs het Spui In de Valeriusstraat Op het Newton plein P A 3’46 i X x - X W X

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 144