53 1 bovenbladen vast in plaats van schuivend staan, 2°. de rugleuningen te laag zijn en daardoor den vereischten niet geven, 3°. de afstand tusschen blad en zitting niet deugt, 4°. gelegenheid tot berging ontbreekt. De oude banken waren beter. Nog steeds zit de voetlat op de verkeerde plaats bij sommige banken aan de Nieuwe Havendwarsstraat 4. In enkele klassen aan de Hoefkade 101 zijn de banken nog zeer ouderwetsch. Hoewel de oude banken aan de Rijs- wyksche straat 157 zijn veranderd, is dit op weinig doelmatige wijze geschied, wijl zeer onvoldoende is rekening gehouden met de grootte der leerlingen. De wijziging der banken aan de Van Dijckstraat 55a laat te wenschen over en de nieuwe banken zijn niet soliede. Hoewel dit jaar minder leerlingen aan te hooge of te lage schrijfbladen zitten, is de toestand nog niet regelmatig aan de Achterraam straat 10. De banken aan de Pretoriusstraat 95 zijn te zwaar (88 kilo gram) en te breed. Van verouderd model zijn de banken aan de Stortenbekerstraat 10 en de Bleekerslaan 11. Thans zijn de bankjes en tafeltjes in de teekenzaal aan de Van Hoornbeekstraat 5 in orde. De toestand der banken is nu aan de Sirtemastraat 179 voldoende. In de benedenlokalen der school aan de Hemsterhuisstraat 2d zijn de banken nog van verouderd model. Aan de Koningin-Emmakade 60 moeten als modelnummers de banken te klein geacht worden. Aan de Dibbetsstraat 51 zijn de banken goed maar zeer zwaar, eveneens aan de Terwestenstraat 105. Met betrekking tot de aanwezigheid van de vereischte maten in voldoend getal, zij vermeld, dat aan het Zie ken 13 de banken soms niet in overeenstemming zijn met de grootte der leerlingen. In de laagste klasse der school aan de Falckstraat 116 ontbreken verschillende maten. In de Lepelstraat 6 en de Copernieusstraat 159, benevens in de Kepplerstraat 301 is dit jaar de toestand uitnemend. Nog steeds bevinden zich in de Korte Lombardstraat 7 te weinig banken van de grootere maten en in sommige lokalen der Stortenbekerstraat 10 zijn nog niet overal de verschillende maten in voldoend aantal aanwezig. Geen aan merkingen zijn thans gemaakt op de diverse maten en het aantal aan de school in de Fisherstraat 115. 61 VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1451