53 65 Süb-Commissie in de 14e Afdeeling. Burgerschool aan de Paulus-Buysstraat 51. Het schoolgebouw wordt tevens gebruikt door de leerlingen van de school aan de van Beuningenstraat 201. (Tijdens de mobilisatie). De noodtoestand, door de mobilisatie veroorzaakt, berokkent niet zooveel schade, als eerst gevreesd werd. Over het geheel past het publiek zich uitstekend aan dezen toestand aan. Er is dan ook zeer weinig verzuim en weinig te laat komen. De handwerken worden buiten de gewone lesuren gege ven (behalve in de le en 2e klasse) en de gymnastiek- onderwijzer gaat een middag met de kinderen spelen. Toch zyn er wel enkele bezwaren tegen deze regeling. 1. Bij slecht weer, als een pauze buiten de school onmo- geljjk is, duurt de schooltijd (vooral de middag) te lang. 2e. Het laatste uur van den middagschooltijd vertoonen de leerlingen nog al eenige vermoeidheid, vooral in de lagere klassen. 3e. Voor de beginklasse was de schooltijd te lang en zijn er, om daarin te gemoet te komen, twee pauzen ingesteld, 4e. ’s Middags wordt het dikwyls half zes a zes uur vóór dat de kinderen thuis komen, wat voor de kleintjes met het oog op de duisternis veel bezwaren heeft. (N.B.) Deze opmerkingen gelden ook voor de andere scholen in gelyke omstandigheden. Burgerschool aan de Haagschestraat 26. Het schoolgebouw wordt tevens gebruikt door de leer lingen van de school aan de Neptunusstraat 92. Tijdens de mobilisatie). (De leerlingen van de school aan de Van Hoorn- beekstraat ontvangen onderwijs in het hulpgebouw aan de Van den Eyndestraat 54.) De school aan de Haagsche straat is op 1 Februari 1914 geopend met 34 leerlingen, verdeeld over 7 klassen, weldra van 7 leerkrachten voorzien. Het aantal leerlingen bedroeg einde Febr. 48, einde April 57, einde Mei 76. Na de inschrijving bij het begin van den nieuwen cursus waren er 107 leerlingen, welk aantal in den loop van September klom tot 137. Na dien tijd kwam er nog een groote vermeerdering, met voor het meerendeel VERSLAG LAGER ONDERWIJS. 5

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1455