Mi .föi sp 53 1 73 1 December 1913— leerlingen van 76 158 9 Samen 5 Samen 111 12. Aantal afgeschreven leerlingen van 1 December 1913 1 December 1914: a. R.-K.Sch. 5 b. Chr.Sch. 0 Aantal ingeschreven 1 December 1914: Van Ravesteijnstraat 303. ’t Onderwijs kon geregeld voortgaan. Omstandigheden, die ’t werk bemoeilijkten, waren er tot 1 Aug. niet. De o KL 1—12 18 b. Vervolgki. 32 Samen 50 j ■sJLsl ItT VERSLAG LAGER ONDERWIJS. Hemsterhuisstraat 2d. 11. 14 3 2 1 -U de vervolgki. 14 Samen 3 Samen 59 59 Samen 22 3 Samen 18 18 Samen 14 Totaal 77 6 0 Van andere gemeenten Voor het en buiten- j land gekomen, i Geen verder onderwas genietend (Voldaan aan den leerplicht) eerst op school. Van bijzondere scholen in de gemeente. Van le klasse scholen in de gemeente. 5 o b. Tusschentijds: le uit klasse 1—11 2e 12 3e a. KI. 1—12 b. KL 13—14 Van andere O. L. scholen 2e klasse in de gemeente. 1 133 1—12 22 b. ver volgki. 0 Normaalschool Krienen Kweekschool Poot Rijkskweek- sch. a. Wegens a. Klasse 5 verhui zing 5 b. Om andere redenen 0 a. Aan het einde van den 'a. R.-K. cursus le uit klasse 1—11 19 2e 12 26 3e 1 de vervolgki. 17 1 Industriesch. 1 Anibachtssch.6 Hooftskade 124a a. faar le kl. scholen in de gemeente' sch. b. Chr. sch. Sam. 10 Naar andere scholen in de Gemeente. o Naar 'Naar andere N bijzondere’ openbare i iN< scholen lagere scho-i in de len in de gemeente.: gemeente. na-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1463