i i g I i I i i 1 a1 1 1 i v t 1 I f I E I i i i i 3 F c f fi i I z i 1 I 1 H I I I I III l I 146 147 het verbeteren verwerkte boomen, plantsoen, Met het aanbrengen van nieuwe en <1- hs 6 7 I S f I li g 2 L 10001 J 2356! g I l i 4 i --- of wijzigen der bestaande beplanting in en van het villapark „Zorgvliet” wrerd voortgegaan. Enkele gedeelten, zooals het plantsoen langs de Carnegielaan, het plant- soenterrein, gelegen tusschen den Rustenburg- en Buiten- rustweg, de Carnegie- en de Jacob-Catslaan, alsmede het plantsoenterrein bij den vijver en de Groot-Hertog- innelaan, warden met eenvoudig hekwerk omgeven. In den hiervolgenden staat zijn opgegeven de in 1914 -v enz.: van de als plantsoen bestemde gedeelten van het duin- park tusschen den Pomstation- en den Klatteweg. De in 1913 onder profiel gebrachte voor plantsoen bestemde strooken langs de Van-Boetzelaarlaan weerden dit jaar beplant; in de trottoirs werden boomen geplant. Aangevangen werd dit jaar met het aanbrengen van dennenbeplanting op het duinterrein, hoek Nieuwe Park- laan en Wagenaarweg. i 1 S I H S 1 8 Bedrag. x en 17315506(10351 97 4248 4843 2 529 427 1568 5089( f 7779,87 1 1 2 7 17 - 51 1 52 1 46 20 483,36 1 16 10| 44<| 219 8 66 191 743 13 661,60 20 6 51,60 47 1 3455 16 64,— 3 229 13I71 1929 4488 529 503 1 Transporteeren Algemeene graafplaats 308 12 11 73 10 65 1 2 5 1851 28,50 67,30 208,60 27 6 37 14 19 67 3586 354,55 336,65 18,75 60,58 569,64 c c V 21 20 47 Q z G. T cê G cn G if|— 1251 2 1166 5297 30 177 5506 169: I I i 64 1036 415595' 116 31290' c 3. s WIJZIGEN PLANTSOEN. 1. Hoogewal 2. Juliana van Stolbergplein. Boombeplanting rondom nieuwen aanleg 3. Newtonplein (voor Cartesius- monument) BEPLANTEN TUIN MET OF SPEELPLAATS BIJ: 1. O.L.S. Haagsche straat. 2. O.L.S. Paulus Buijsstraat 3. H.B.S. 3de v. d. Boschstraat. 4. Vakschool Louise Henrii'tte- straat 5. Openb. Bewaarschool Schelde- straat c f I I I 5i! 72 l f I 50 12 eG C 122! j 15 14578 13 2 455 Be- 3. Tuinen by Politiebureelen 4. Tuinen by Gemeentegebouwen j 5. Tuinen bij inrichtingen van onderwijs 10 ONDERHOUD. 1. Wandelplaatsen en plant soenen. 2. Plantsoen C CQ 12 13 431183 116 40754 1568 5089 f 10697,— •4

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 146