53 85 klasse 1 en 2: zuiver schreven op gezicht 14. Haagschestraat 26. De school is op 2 Februari geopend, aanvankelijk met zeer kleine klassen, totaal 34 leerlingen, waaronder nog een aantal van 5 jaar, die, met uitzondering vau een paar vlugge en eenigszins gevorderde leerlingen een „fröbelklasse” heb ben gevormd, later bevorderd tot le klasse. Thans zijn er 200 leerlingen, waaronder 63 kinderen van Belgische uit gewekenen. Door de opening van deze burgerschool is die aan de Neptunusstr. maar weinig ontlast: de kinderen zijn voor verreweg het grootste gedeelte van ouders, die ze te voren naar verschillende openbare en bijzondere scholen in den Haag cn soms in Scheveningen (Helmstraat, Hoornbeekstr.) Geschiedenis. geschiedenis. Aardrijkskunde. Vanaf kl. 4. Indië in kl. 5. Werelddeelen in klasse 6. Natuurkennis. Kl. 1 en 2 aanschouwingsond. Verder wor den dieren in den winter en planten in den zomer behandeld; physica vanaf kl. 5. Zingen. Naar de methode Douwes. Teekenen. Vanaf de 2de klas, door den vak-onderwijzer, naar voorwerpen, en enkele platen. Fransch. Vanaf de 2e helft der 3e klasse naar de methode Struick-J ongej an. Het voorloopig leerplan zal nog wel eenige wijzigingen noodig hebben. heid, K. G. V. en G. G. D., enz. alsmede een begin van meet kunde en algebra komen in de 7e klasse voor. Het metriek stelsel begint reeds in de le klasse (geldstukken) en wordt de heele school door onderwezen. Nederlandsch. en gehoor. klasse 3: eenvoudige spelregels. 4: vervoeging. 5: woordsoorten en verbuiging. 6 en 7herhaling en uitbreiding en iets uit de grammatica en zinontleding. Stellen vanaf kl. 3. Vanaf kl. 5. In kl. 7 iets van algemeene VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1475