I I i i I I .1 11 f 1! r JI if il i i i I s i I i J1* i il i i t J !i! a s t s i s s L J - 149 148 20210j I. 7- g cc 2 S 3 2 2 S I 2 5 x I z Js 5 - - I i I s I i i 1 i.i 3 Bedrag. s s 1929 13 431183 40754 1568 5089 f 10697,— 229 71 116 5297 30 503 Transport 1 AANLEG PLANTSOEN. 200 775 180 39 4 97 1 57 88 80 22 13 398 140 202 29 15 193 2893 3025 615 687 1008 3616 108 748 91,— 548,03s 4245530395 n 51,50 21 18 6 100 25 13 f 16610,50 299 13 451593 116 41927 47753 40699 71 1929 3 Totaal 00 s X X X X X X X X X X 529 co w Tuin Gemeenteziekenhuis in ver band met verbouwing Uitbreiding dennenbeplanting „Houtrust” 31 6 1 1 460 279 10 16 oj of 00 82 28 oo co cc 9996 13856; 337 I 1298 7609 2520 138,— 21,— 414,51s 479,90s 960,87s 339,— 43,45s z T— CM CM Ci CC co OJ O1 CM co 00 cc" I X 25 100 510,79 84,— 95,30 19,90 1 S i 1008 3529 i 4438!529 I 2 1166 98 13 I Aanbrengen boombeplanting Raamwreg 1. De Constant Rebeequeplein Boombeplanting plein 2. Valkenboschplein 3. Weteringkade Boombeplanting langs plant soen Boombeplanting Spaarneplein 4. Vóór Vredespaleis 5. Duinpark fompstationsweg— Klatteweg 6. Van Boetzelaerlaan Boombeplanting 7. Tentoonstellingsterrein. 8. Zorgvliet Villapark Boombeplanting Gogelplein 132 915 282 180 837 2190; :ZZZ, 3025: I I 2016,22s I s 1 905 12 <N 00 r-< <N 177 5506 1691! 134 X 98 4450 I i a. iP - 5

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 147