53 116 verslag larer onderwijs. geschiedde op 13 scholen (vorig jaar 18), terwijl het ge tal leerkrachten onveranderd bleef op 45 scholen (vorig jaar 44). Wederom was de uitbreiding het gevolg van toeneming van het aantal leerlingen of van splitsing van klassen, terwyl het personeel van de school aan de Verhulststraat 102 met één tijdelijke leerkracht werd vermeerderd, om het hoofd wat meer vry te maken van een bepaalde klasse. Toename met één leerkracht had plaats op 11 scholen. Een nieuwe klasse werd gevormd, waarvoor een klasse- leidster werd aangesteld, aan de nieuwe meisjesschool in de Nassaulaan 26, hoofd Mej. Y. G. Kutsch Lojenga. Tevens werd een leerares in plant- en dierkunde voor de nieuwe eerste klasse benoemd, terwyl voor de beide eerste klassen een leeraar in de wiskunde werd aangesteld. Het personeel der school aan het Stadhoudersplein 28 onderging een vermeerdering van 5 leden, doordat de 10e en 11e kl., die het vorig jaar werden opgeheven, thans weder aan het leerplan dier school werden toegevoegd. Eene vaste eigen klasse hadden de hoofden van kleine scholen, die geen eigen onderneming zijn, n.l. de heer G. J. Vos, Hugo de Grootstraat 77 (24 leerlingen), de heer Chr. Wesseling, W’armoezierstraat 8991 (32 leerlingen), de heer S. Gonggrijp, Laan van Meerdervoort 403 (96 leerlingen) en de heer W. Heggen, Bleyenburg 5 (158 leerlingen). Geen vaste eigen klasse hebben de hoofden van eigen ondernemingen, die in verschillende klassen zelf eenige uren per week les te geven, behalve de heer M. J. F. Kobyns, Surinamestraat 25, mej. J. E. Winkler Prins, Valkenbosch- laan 68, die zelf wel een vaste eigen klasse hebben. Van de kleinere scholen, eigendom eener Vereeniging, hadden geene vaste eigen klasse, die aan de Juliana van Stolberglaan 2a, hoofd: mej. M. Smit Sibinga (80 leerlingen); die aan de Amsterdamsehe Veerkade 19, hoofd: H. Nieukerke (115 leerlingen); die aan den Zuid-Oost-Buitensingel234, hoofd: J. Kruyswyk (110 leerlingen); die aan de 2e Schuytstraat 324, hoofd: mej. J. P. Posthuma (110 leerlingen); die aan de 2e Schuytstraat 332, hoofd: G. van Wijngaarden (95 leer lingen); die aan den Scheveningschen Weg 37, hoofd: mej.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1506