53 117 A. J. Verdam (80 leerlingen); die aan de Nassaulaan 26, hoofd: mej. Y. G. Kutsch Lojenga (42 leerlingen). Van de grootere scholen van vereenigingen, vennootschappen en kerkgenootschappen waren geheel ambulant de heer J. J. M. Risehen (hoofd der jongensschool voor on- en minver mogenden der H.-Vincentiusvereeniging aan het Westeinde 99: 557 leerlingen), de heer C. M. Rombonts (hoofd der 1ste burgerschool der H.-Vincentiusvereeniging aan het Westeinde 99218 leerlingen), de heer A. Renes (hoofd der school van de Vereeniging tot oprichting en instandhouding van vrije scholen op gereformeerden grondslag aan de Prinsengracht 64: 492 leerlingen), de heer J. Pelser (hoofd der school van de Nederd. Herv. gemeente aan de Ferdinand-Bolstraat 3: 538 leerlingen), mej. A. M. B. G. Bogaers (hoofd der school van de Stichting van het H. Hart, waarvan de hoofdzetel is te Bennebroek, aan de Beeklaan 184: 493 leerlingen), de heer Chr. L. Wesseling (hoofd der school van het R.-K. Kerkbestuur der Parochie van den H. Antonius Abt, aan de Cornelis Jolstraat 117414 leerlingen), die echter geregeld 3 uur per week les geeft; de heer P. van den Winkel, van der Duinstraat llu, school der Vincentiusvereeniging (480 leerlingen). Geregeld enkele uren per week (van 3—26) gaven les de hoofden: H. J. Snackers, Paramaribostraat 21, St. Vincentius- school (387 leerlingen)10 urenA. Tjepkema, Daguerre- straat 173, Elout van Soeterwoudeschool (305 leerlingen) 12 uren; J. Lens, Zuid-Oost-Buitensingel 112, Moll-school der Ned. Herv. gem. (443 leerlingen) 16 uren; J. P. van der Haas, Koningstraat 1, school van het Herv. Weeshuis (377 leerlingen) 10 uren: P. T. van der Meulen, school der Haagsche Schoolvereeniging, Nassaulaan 26 (178 leer lingen) doet dienst als reserve-onderwijzer by ziekten of afwezigheid van het personeel, neemt in alle klassen nu en dan de lessen over; D. Karsten, Gaffelstraat 85, de Prinses- Julianaschool (393 leerlingen): 18 uren; D. Moolhuizen, Luthersche Burgwal 13, school der Vereeniging tot oprichting en instandhouding van Christelijke scholen voor m. u. 1. o. (208 leerlingen): 18 uren; L. Looyen, Van de Spiegelstraat 23, Groen van Prinstererschool (396 leerlingen): 16 uren; VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1507