53 118 Dit jaar hadden 16 hoofden, tegen 20 in het vorige jaar bemoeienis met de praktische opleiding der kweekelingen. Het aantal tydelyke leerkrachten, op de 65 bijzondere scholen werkzaam, bedroeg 29, tegen 24 in het vorige jaar. Ook nu weder was ziekte of verlof voor dienstvervulling dikwijls de reden voor tydelyke indienstneming. Th. P. Badoux, Loosduinscheweg 529, school der stichting Schiefbaan-Hovius (335 leerlingen): 6 uren; mej. A. M. Th. Graven, idem (329 leerlingen); E. de Vries, West- einde 68, school der Ned. Herv. Diaconie (487 leerlingen): 6 a 8 uren; J. G. Bos, Anthonie-Duyckstraat 126, Leer school (215 leerlingen): 12 uren; H. P. van Nieuwenburg, de Kuyterstraat 36. Nutsschool (388 leerlingen): 10 a 12 uren; mej. M. J. A. IJzermans, Prins Hendrikstraat 57, Mariaschool (631 leerlingen): 16 uren; H. W. te Winkel Jr., Gondelstraat 31, school met den Bybel (324 leerlingen): 17 uren; J. van Baal, Heemraadstraat 77, Gereformeerde school (349 leerlingen): 16 uren; C. F. Verschoor, Willem Beukelszoonplein 79, de Savornin Lohmanschool (528 leer lingen): 18 uren; F. L. H. Jager, Hoek Doorn- en Helm- straat 6, Chr. school (213 leerlingen): 3 uren. Van de overige groote scholen hebben een vaste eigen klasse de hoofden: J. H. Steenmans, Mariastraat 1 (198 leerlingen); mej. M. C. G. Jollie, Paulinastraat 4 (267 leer lingen); mej. M. J. C. Klokgieters, Van Ostadestraat 221 (555 leerlingen); B. L. Bylsma, Van Ostadestraat 114 (215 leerlingen); mej. J. C. Mommers, Hekkelaan 197 (481 leer lingen); J. A. C. van der Poel, Jan de Baenstraat 75 (268 leerlingen); mej. A. M. van Haaren, Brouwersgracht 28 (796 leerlingen); mej. W. C. Dessens, Breedstraat 1 (497 leer lingen); W. A. H. Kersten, Westeinde 99 (262 leerlingen); mej. M. Heeremans, Oude Molstraat 37 (248 leerlingen); A. Oosterwyk, Wolmaransstraat ongen. (257 leerlingen); J. G. Gallenkamp, Da Costastraat 42 (475 leerlingen); F. A. C. van Stekelenburg, Kerklaan 1 (319 leerlingen); G. A. Ouwejan, Verhulststraat 102 (220 leerlingen), hoofdzakelyk in de 8e en 9e klasse. VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1508