152 907,12 40,60 M3. 117,74 45,38 s jes en in het Villapark „Zorgvliet” op 31 December 1914 eene gezamenlijke oppervlakte hadden van50220 M2. In de dennenbeplantingen in de Westduinen werden nog eenige wandelpaden met eene gezamenlijke lengte van 916 M. aangelegd en met sintels bedekt, ter opper vlakte van 3586 M2. Voorts werden in de Westduinen achter „Houtrust” twee uitzichtplateaux met toegangspad, in het duinpark tusschen den Pompstations- en den Klatteweg één uit- zichtplateau met toegangspad onder profiel gebracht. Opnieuw verhard werd: a. in de Scheveningsche Boschjes: lo. het bestaande Burgemeesterpad ter oppervlakte van 486 M2. geheel; 2o. van het bestaande Riouwpad een gedeelte ter oppervlakte van 53 M2. b. in de Nieuwe Scheveningsche Boschjes een pad ter oppervlakte van 642 M2. Verwerkt werd in 1914: a. voor het onderhoud van wandelpaden eene hoeveel heid van312,80 M3. schelpen a f b. voor den aanleg van wandelpaden, eene hoe veelheid van c. voor het verbeteren van wandelpaden, eene hoeveelheid van Totaal Evenals vorige jaren werden de sterk hellende paden, teneinde uitspoeling te voorkomen, met koolteer be streken en met schelpen bedekt. De paardenpaden in de Scheveningsche Boschjes hebben eene oppervlakte van 4260 M2. De door de droogte zanderig geworden en omge- woelde plaatsen in de Scheveningsche Boschjes en op „Houtrust” werden weder met baggeraarde bedekt en met graszaad bezaaid. De bemesting van gazons geschiedde in het winter seizoen met Kalniet en Thomasphosphaatmeel en ge durende den zomer met Chilisalpeter. 15,76 M3. 369,05 M3. schelpen A f 1070,24 7) 5

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 150