53 131 Bibliotheek. Nog steeds bezitten slechts 19 scholen eene bibliotheek, zoowel voor de leerlingen als voor het personeel. Men maakt er een druk gebruik van. de Perponcherstraat 101105 (reisje naar Delft en Leiden), de Nassaulaan 26 (naar Hoek van Holland, Rotterdam, Dordrecht en Beijerland), Loosduinsche weg 529, veor jongens (naar Rotterdam), Prinsegracht 64 (2 reisjes naar Rotterdam) Anthonie-Duijckstraat 126 (naar Wassenaar, Rotterdam en Wjjk aan Zee), Wolmaransstraat, ongen. (naar Breda), Willem Beukelszoonplein (naar Rotterdam). Zonder vermelding der plaatsen, die werden bezocht, werden reisjes ondernomen door de scholen: het Bleijen- burg 5 (school der Duitsch-Evangelische Gemeente) en de Sweelinckstraat 2224 (bjjz. meisjesschool der dames Riegen en Schroot). Belooningen en eereblijken. Daar de Sub-Commissies omtrent dit onderwerp niets berichten, herhalen wij, wat in vorige jaren daarover is medegedeeld. By het vertrek uit de hoogste klasse wordt op verschillende scholen een souvenir aan de leerlingen uitgereikt. Deze herinnering bestaat weder uit getuigschriften, boeken en bijbeltjes. Ook wordt op een Katholieke meisjes- en een neutrale jongens- en meisjesschool den leerlingen op den laatsten schooldag een feestje bereid. Maandelyks ontvangen de beste leerlingen van eene Katholieke meisjesschool een orde- of eereteeken, dat op de borst wordt gedragen. Resultaten van het onderwijs. Ofschoon het oordeel over de resultaten van het onderwijs evenals in de vorige jaren weder zeer waardeerend luidt, wordt van geen enkele bijzondere school het resultaat van een speciaal onderzoek gemeld. Ook missen wy dit jaar voor het eerst het bijzondere Verslag der Sub-Commissie in de 12de Afdeeling. De neutrale en confessioneele opleidingsscholen leverden weder als in het vorige jaar haar contingent aan de middelbare scholen in en buiten de stad. VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1521