53 135 Houten trappen worden aangetroffen op de school aan de Brouwersgracht 28, waar tevens geen voldoende maatregelen tegen brand zijn genomen, evenmin als aan de Sweelinck- straat 2224. Aangaande de school aan de Anthonie-Duyckstraat meldt de Sub-Commissie weder dat, hoewel het brandgevaar gering wordt geacht, er geen brandslangen aanwezig zijn, terwijl er ’s nachts geen toezicht is. Ontruimingsoefeningen zijn alleen in het eerste jaar gehouden, daarna niet meer. De brandtrap aan den achtergevel komt het hoofd wat smal voor, doch behoeft echter by eventueel gevaar door slechts twee klassen gebruikt te worden. Wederom werden op eenige scholen oefeningen gehouden in het ontruimen van het gebouw. De tyd hiervoor benoodigd, varieerde tusschen de 2 en 5 minuten. Nog meldt de betrokken Sub-Commissie aangaande de school aan de Gondelstraat 31, dat daar in de onmiddellijke nabyheid een opslagplaats van benzine aanwezig is, terwyl de trap in het gebouw te smal is, zoodat bij brand onge lukken geenszins zyn uitgesloten. Hinderlijk geraas bestaat in de nabijheid van de scholen aan-de Daguerrestraat 173, Hugo de Grootstraat 77, Paulina- straat 4, Koningstraat 1, Van Ostadestraat 114, Lutherschen Burgwal 13, Breedstraat 1, Westeinde 99, waar nog steeds last wordt ondervonden van het geraas op de speelplaats der openbare school aan het Kortenbosch, Prinsengracht 62, Oude Molstraat 37 (straatrumoer, vooral wagens, hinderlijk in twee lokalen aan de straat gelegen), Beeklaan 184. Asphalteering of in een enkel geval doelmatiger bestrating worden als middelen tot verbetering aanbevolen. Tram- en rijtuigverkeer, straat-, marktgeschreeuw en draaiorgels, ocarina’s, fluiten werken nog steeds storend aan het Stadhoudersplein 28, Sweelinckstraat 2224, Paramaribo- straat 21 en aan de Brouwersgracht 28. Voor de school op den hoek van de Doorn- en Helmstraat te Scbeveningen, liggen in de Helmstraat iron-bricks, die veel geraas veroorzaken bij een druk gery. wat af en toe voorkomt, wanneer de parallel loopende, druk bereden VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1525