155 i too- 8o. het dunnen en dennen- en de Nieuwe park en op van de diverse, voor verrichte werken. iuuu^u ca van dood hout zuiveren van de loofhoutbosschen in de Scheveningsche- en Scheveningsche Boschjes, in het Nieuwe de bovenlaag tusschen het Nieuwe Scheveningsche Boschjes; lOo. het rondgaven van boomen; o „Houtrust”; 9o. het omspitten van plantsoen in de -- llo. het verleenen van hulp in de plantsoenen. Door de gunstige weersgesteldheid gedurende den zomer en het najaar was de groei van het hout bij zonder goed; de aanplantingen slaagden uitstekend. De volgende staat geeft een overzicht, voor zoover mogelijk van de kosten in 1914 va den dienst der Gemeenteplantsoenen 154 Materiaal. V ervoer. Straatwerk, i KOSTEN IN 1914 VAN: Totaal. Levend. Dood. I 28,32 f f h> 6,75 140,37 354,55 13,- 1,05 100,50 7, 1336,195 281,394 400,65 11,90 151,31® 40.80 12,- 19,22 264,911 594,79 31,50 7,~ 205,65’ H >1 1779,86® hekwerk 283,981 95,30 162,25 154,64s I 27,65 237,34 „1905,50 78,67’ H 76,— 22,40 i f 14953,01 7648,80 f 12623,97 Transporteeren 191,90 f 6091,57 Newtonplein AANLEG PLANTSOEN, ENZ. De Constant Rebecqueplein -T IN VEI{Band MET VERBOUWING Arbeids- loonen. 8,04 4,61’ 414,51’ 479,90s 1299,87* 43,45’ 485,40 44,51’ Overige kosten. 113,32 209,03 405,89 1458,68’ 140,74 8,91’ 17.81 5,77 316,50 30,36’ 1,05 8,40 3,02 1,15’ 548,03* I f JJ 7,87’ 25,90 16,55’ 28,90 62,40’ 217,78 20,89® 0,43’ f f 44,71 109,03 28,50 67,30 208,60 661,60 51,60 178,90 4, — 5, - 34,50 8,- 117,38* 609,34 104,14’ 691,— 48,15 f I 61,28’ 146,78 675,04 437,24’ 49,45® 3078,85’ 88,51 193,38 1921,47 661,25 262,33 7574,85 10,- 4,50 83,25 27,50 32,07 38,22 I 20,85’ I 228,30* I 28,83 0,08 f 1640,40’ 120,17 615,86’ i 44,56’ I f 43881,06 f2371,75 f Daghandelsschool Openbare Lagere School Noordwal WIJZIGEN PLANTSOEN BEPLANTEN TUIN MET OF SPEEIJ’LAATS BIJ Openbare Lagere School Haagsche straat Openbare Lagere School Pauius Buijsstraat Hoogere Burgerschool 3de van den Boschstraat Vakschool voor meisjes Louise Henrii'ttestraat Openbare Bewaarschool Scheldestraat Openbare Lagere School Messstraat PLANTSOENWERKZAAMHEDEN 1561,13’ 429,17 996,52 3894,38 2911,27’ 399,75’ 21632,90’ 4513,46’ 303,66 2107,22* 4022,33 I 2865,46’ 654,76’ i 57,27’ 300,90 375,10’ 300,07® 564,88 62,82’ I 287,34 i 734,71’ Valkenboschplein hekwerk Weteringkade Vóór Vredespaleis Duinpark tusschen Pompstations- en Klatteweg Van Boetzelaerlaan Tentoonstellingsterrein Villapark „Zorgvliet” hekwerken Uitbreiding dennenbeplantingen in de Westduinen Boombeplanting langs den Raamweg 2618,801 79,43 Hoogewal hekwerk Juliana van Stolbergplein hekwerk

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 152