53 142 ’s-Gravenhage, 24/27 Maart 1914. - Onder terugzending van de met nevenaangehaalde apostille ontvangen stukken, hebben wjj de eer Uw College mede te deelen, dat uit een grondig ingesteld onderzoek in het school gebouw aan den Brouwersgracht N°. 28, is gebleken dat het in genoemde school vermeende brandgevaar niet Aan de Plaatselijke Commissie van Toezicht op het Lager Onderwys. Wij hebben de eer U mede te deelen, dat, naar aanleiding van van Uw terzijde aangehaald schrijven door ons van den Directeur van het Bouw- en Woningtoezicht en van den Commandant der Brandweer is ontvangen het advies, dat wij U hierbü in afschrift doen toekomen. Overeenkomstig dat advies hebben wij er ons toe bepaald, den eigenaar van het schoolgebouw aan te schrijven tot het aanbrengen, binnen een bepaalden termijn, van de voorge stelde voorzieningen ten aanzien van de plaatsing der kachels. Burgemeester en Wethouders van 's-Gravenhage, Karnebeek, De Secretaris, M. van Reenen. VERSLAG LAGER ONDERWIJS. AFSCHRIFT. N°. Afd. O. W. II. Bericht op schrijven van 16 December 1913 N°. 924 betreffende brandgevaar in de bijzondere school aan de Brouwersgracht N°. 28. GEMEENTELIJK BOUW- EN WONINGTOEZICHT. N°. 881. OnderwerpBrandgevaar Bijzondere School, Brou wersgracht N°. 28.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1532