I 53 K 144 ’s-Gravenhage, 7 April 1915. S De Commandant van de Brandweer, (get.) C. F. H. Tückermann. waar de kachels op korteren afstand dan 0.80 M. verwijderd staan, eveneens een ijzeren plaat volgens aanwijzing van het Bonw- en Woningtoezicht moet worden aangebracht. Ag. N°. Afd. O. Bericht op schrijven van 10 Maart 1914, N°. 50, betreffende opening van openbare scholen. Aan Heeren Burgemeester en Wethouders van 's-Gravenhage. In antwoord op Uw ter zijde aangehaald schrijven hebben wy de eer U te berichten, dat er by Ons College geen be zwaar bestaat om Uwe Commissie vooraf mededeeling te doen dat eenige school zal worden geopend in stede van U na de opening te berichten, dat zy in gebruik is genomen. Sedert eenigen tijd wordt Uwe Commissie telken male door Ons uitgenoodigd, wanneer er een openbare lagere school op eenigszins plechtige wijze wordt geopend. Wil een dergelijke plechtigheid niet worden een vorm zonder meer, dan dienst naar Onze meening het korte woord van welkom in de nieuwe omgeving, dat daar gesproken wordt, gericht te worden tot de leerklachten, die in den vervolge daar zullen arbeiden. Dit was nu niet mogelijk by de opening van de beide door U genoemde scholen, waar, uitgezonderd het school- Voor den Directeur van het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht, (get.) J. Bodaan. VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1534