156 157 i Materiaal. KOSTEN IN 1914 VAN: Totaal. Levend. Dood. Transport f 7648,80 f 43881,06 f 12623,97 f 2371,75 j f 191,90 f 6091,57 51,50 22,95 143,15 173,25 n 10,- 3,68® n ONDERHOUD n KOSTEN VAN 404,045 129,335 f 83777,30= Totaal f 16610,50 f 6468,08 s f 28808,11 f 2448,09s f 37891,78 f 175603,87s I Arbeids- loonen. Overige kosten. M n n H Verdelgen van rupsennesten. De Gemeentekweekerijen Aanleg kweekerij Morsestraat W erk verschaffing Hekwerk Plein 436,04 92,29s 1479,34s 1248,42s H n n ÏJ n n 50,— 12,50 23,44 15,41 6,73 143,15 301,17 72,97 7,71 38,87s 13,65 18,05s 20,74s 476,69s 70,44 10,79s 25,29 130,41s 53,55 1225,35 122,38 32,20 11,29s 343,55s 615,88s 105,59s 9,63s 48,59 28,56s 26,74s 27,65s 485,53 88,04s 13,49s 31,61s 163,02 893,71s 28,78 177,09 1298,10 1052,76 7240,02s 1290,13s 11020,48 1,50 3- 27,34 21,40s 292,65 282,24 12993,08s 1299,91 10844,74 2075,55 11326,90s 1298,10 31,30 6,50 55,70 77,45 3698,80 18,75 60,58 569,64 483,36 7779,87 629,96s 217,15s 2903,81s 2585,65 96389,22 116,53s 36,37s 506,48 440,62s 27102,92s f 14953,07 I ”43589,19 17,99 I 5,54 2,06s I 57,25s j 9i,46s i 20,12s 1,92s 9,71s 4,91s 5,05s 5,41 5,83s 17,60s 2,70 6,32s 32,60s 6.50 11,25 2.50 I VERRICHTE WERKZAAMHEDEN IN VERBAND MET Verbouwing Gemeenteziekenhuis Zuidwal Aanleg plantsoen in het bouwplan „Koningskade" Aanleg plantsoen langs Schenkwetering Verbeteren glooiing Waldeck Pyrmontkade Asphalteering Rijswjjksche plein Stationsweg Heerengracht Zeestraat Uitgifte terrein Delftsche laan Rioleering Lange Voorhout Rioleering Loosduinsche weg Tramaanleg Laan van Nieuw Oost-Indië en Waldorpstraat Verjaardagen van de leden van het Koninklijk Huis, enz. Verlichting Scheveningsche Bosehjes Verleggen waterleidingbuis Sweelinckplein Delved van graven op de Algemeene Begraafplaats Vervoer, j Straatwerk. Plantsoen Algemeene Begraafplaats Tuinen bij Politiebureelen Gemeentegebouw'en inrichtingen van onderwijs Wandelplaatsen en plantsoenen 247,15 2711,— 352,59

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 153