l 159 Mutatiën. I iwo,- 1300,— I Aangesteld werden: in vasten dienst, met ingang van 1 Januari 1914: de schrijvers J. H. M. Lüneman en M. Eggermont; met ingang van 18 Augustus 1914, de onderbaas J. H. Meyer; in tijdelijken dienst, overeenkomstig het 3de lid van artikel 6 van het Ambtenarenreglement, als schrijver: met ingang van 1 Maart 1914: D. Baasdorp; „5 November 1914: J. M. J. de Haan. Bij besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 6 Februari 1914, Ag. no. 1227/45, Afd. G. B. wrerd den Onderbaas R. Hogerbrug wegens langjarigen trouwen dienst (25 jaar) krachtens artikel 44 van het Ambtenaren reglement eene eervolle vermelding, gepaard gaande met eene gratificatie, toegekend. De wedde van den Directeur is vastgesteld bij Raads besluit van 30 October 1912. De overige wedden zijn overeenkomstig de Verordening betreffende het personeel van de Gemeenteplantsoenen (Verz. 1907, no. 28) en het Ambtenarenreglement (Verz. 1913, no. 22). 3 Jaarwedde. Betrekking. n 800,— 1300,— 700,— H n 19 i i i i i i i 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 600,— 400,— 650,— 600,— 1000,— 800,— 850,— 900,— f 2000,— I 1100,— I f 1200’,— 700,— Directeur Opzichter 1ste klasse 1ste 2de Onderbaas n Onderbazen Onderbaas Chef-Bloemist Chef-Boomkweeker Boekhouder Klerk Schrijvers Magazijnbediende* Bode Jaarwedde op Mininum. i Maximum. 81 Dec. 1914. 1400,— I f 3300,— I 1700,— I 1400,— 900,— I 1112,50 1 1050,— 925,— 862,50 1000,— 1000,— 1462,50 862,50 550,— 500,— 850,— 800,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 155