53 161 en Ten slotte volgen hier de leden der sub-Commissiƫn en de scholen, die tot elke Afdeeling behooren. Openbare scholenaan de Ammunitiehaven (2e kl.), Vijzel straat (Scheveningen) (2e kl.), Schelpkade (Burgerschool) en Boylestraat (le kl.). Sub-commissie voor de Derde Afdeeling: L. Hoejenbos N. de Voogd. Sub-commissie voor de Eerste Afdeeling: Mr. J. C. L. M. van Gils en H. van der Mandere. Bijzondere scholen: aan den Z.-O. Buitensingel (Moll-school der Ned. Herv. Gem. v. j. en m.), de Juliana van Stolberg- laan (sch. v. m.) de Mariastraat (school der H.-Vincentius- Vereeniging v. j.). Subcommissie voor de Vierde Afdeeling: A. van Rij en J. C. van Pylen. Openbare scholen: aan de Nieuwe Schoolstraat (2e kl.), Kerkstraat (le kl.), Atjehstraat (burgerschool voor meisjes), Stevinstraat (2e kl.). Bijzondere scholenaan de Paramaribostraat (H.-Vincentius- vereeniging, sch. v. j.), de Daguerrestraat (Elout van Soeter- woude-school v. j. en m.), Hugo de Grootstraat (sch. v. j. en m.). Bijzondere scholen: aan de Koninginnegracht (sch. v. m.) en Surinamestraat (sch. v. j. en m.). Openbare scholen: aan den Zwarteweg (2e kl.), de De Gheynstraat 51 (2e kl.), de Waalstraat (burgerschool), de Teylerstraat (2e kl.), de Wilh. van Pruisenstraat (burgerschool). Sub-commissie voor de Tweede AfdeelingJhr. J. O. de Jong van Beek en Donk. VERSLAG LAGER ONDERWIJS. 1 11

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1551