I 53 162 Sub-commissie voor de Vijfde Afdeeling: C. D. Wesseling en J. van der Leest. Sub-commissie voor de Zesde AfdeelingH. A. A. van Lensden en F. L. M. Schut. Bijzondere scholen: aan de Amsterdamsche Veerkade (chan tabele sociƫteitsschool, v. j. en m.j, de Van der Duinstraat (school van de H.-Vincentius-Vereeniging v. j.), de Hekkelaan (school van het Willibrordus-Gesticht v. m.). Sub-commissie voor de Zevende AfdeelingF. T. J. Berkhout en A. F. J. Romswinckel. Openbare scholen: aan de Hoef kade 101 (2e kl.), de Hoef- kade 99 (le kl.), de Falckstraat 116 (burgerschool), Frans Halsstraat (burgerschool.) Openbare scholen: aan de Nieuwe Havendwarsstraat No. 4 (2e kl.), de Langnekstraat (2e kl.), de Wouwermanstraat 1 (2e kl.), de Wouwermanstraat 3 (2e kl.), de Van Ostadestraat 249 (hulpschool 2e kl.). Bijzondere scholen: aan de Koningstraat (school van het Herv. Weeshuis), Van Ostadestraat 114 (school met den Bybel v. j. en m.), Van Ostadestraat 221 (Willibrordusschool v. m.). Openbare scholen: aan het Ryswijksche Plein (2e kl.), de Nieuwe Havendwarsstraat No. 6 (2e kl.), de Tullinghstraat (le kl.), de Vinkensteynstraat (burgerschool). Bijzondere scholen: aan de Paulinastraat (school van het Willibrordus-Gesticht v. m.), de Adelheidstraat (v. j.),Herschel- straat (H. Vincentiusvereeniging, sch. v. j., Afd. A en B voor on- en minvermogenden.) Openbare scholen: aan het Zieken (le kl.), Van Damstraat (2e kl.), Vlietstraat (2e kl.), Amalia van Solmsstraat (burger school), Koningin-Sophiestraat (burgerschool). ii VERSLAG LAGER ONDERWIJS. Mm

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1552