53 I 163 Sub-commissie voor de Achtste Afdeeling: J. Fillekes en J. N. G. Söhngen. Bijzondere scholen: aan het Noordeinde (v. j.), de De Per- poncherstraat (v. j. en m.). Sub-commissie voor de Negende Afdeeling: N. J. Appelman en W. de Vletter. Openbare scholen: aan de Lepelstraat (2e kl.), de Achter- raamstraat (le kl.), den Zuidwal (burgerschool), de Zaanstraat (burgerschool). Sub-commissie voor de Tiende AfdeelingMr. C. W. Schlin- gemann en Jhr. G. de Graeff. Bijzondere scholen: aan de Brouwersgracht (school v. d. E Aloysius v. m.), de 2de Schuytstraat 324 (sch. v. j. en m.). Openbare scholen: aan de Ryswijksche straat (2e kl.), de Van Dijckstraat (le kl.), de Dibbetsstraat (burgerschool). Bijzondere scholenaan de Nassanlaan (school der Haagsche Schoolvereeniging v. j. en m.), de Jan de Baenstraat (school der H.-Vincentius-Vereeniging v. j. Afd. A), de Jan de Baen straat (school der H.-Vincentius-Vereeniging v. j. Afd. B) het Bleyenburg (school der Duitsch-Evang. Gem. v.j.enm.), de Gaffelstraat, naby het Kolenwagenslag, Scheveningen (Prinses Juliana-school v. j. en m.). Bijzondere scholenaan den Z.-O. Buitensingel (school der Waalsche Diaconie v. j. en m.), den Lutherschen Burgwal (sch. v. j. en m.), den Z.-O. Binnensingel (school van de H.-Vincentius-Vereeniging v. j.). Openbare scholen: aan de Ferdinand-Bolstraat (2e kl.), de Copernicusstraat (burgerschool), de Hondiusstraat (burger school, hulpschool), de Kepplerstraat (burgerschool). VERSLAG LAGER ONDERWIJS. I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1553