53 164 Sub commissie voor de Twaalfde Afdeeling: J. H. G. Roel. Openbare scholen: aan de Stortenbekerstraat (le kl.), de Van Hoornbeekstraat (burgerschool), de De Gheynstraat 150 (2e kl.), de Paulus-Buysstraat, Scheveningen, (burgerschool), de Haagsche straat, id., (burgerschool). Sub-commissie voor de Veertiende AfdeelingA. B. J. Prakken en J. van Haaften. Openbare scholen: aan de Bleekerslaan (2e kl.), de Korte Lombardstraat 4 (2e kl.), de Korte Lombardstraat 7 (burger school). Sub-commissie voor de Dertiende AfdeelingJ. D. Camerling Helmont en F. E. H. Liebert. Bijzondere scholen: de Breedstraat (school van het Willi- brordusgesticht v. m.), den Loosduinschen Weg (school der stichting Schiefbaan-Hovius v. j.), den Loosduinschen Weg (id. v. m.), Verhulststraat (Da Costaschool v. j. en m.). Openbare scholenaan de Zusterstraat (2e kl.), de Pretorius- straat (2e kl.), de Van Merlenstraat (butgerschool). Bijzondere scholen: aan de Warmoezierstraat (school van het R.-K. Weesh. v. j.), de Sweelinckstraat 2224 (sch. v. m.), de Van de Spiegelstraat (Groen van Prinstererschool v. jen m.). Openbare scholen: aan de Lijnbaan (2e kl.), de Kritzinger- straat (2e kl.), de Korte Lombardstraat 11 (burgerschool). Sub-commissie voor de Elfde Afdeeling: Dr. F. M. Cowan en Dr. J. Lankhout. Bijzondere scholen: aan het Westeinde (Vereeniging H.-Vincentius, kostelooze sch. v. j.) id., (le burgersch.), id. (2e burgersch.), de Nassaulaan (de Nieuwe Meisjesschool voor M. U. L. O.). VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1554