53 166 Sub-commissie voor de Achttiende Afdeeiing: J. Nanning. Bijzondere scholen: aan de Heemraadstraat, Scheveningen, (school van de Vereeniging voor Gereformeerd onderwys- v. j. en m.), aan het Willem Beukelszoonplein id. (de Savornin Openbare scholenaan de Duinstraat Zuidzijde, Scheveningen (2e kl.), de Duinstraat Noordzyde, Scheveningen (2e kl.), de Messstraat Scheveningen (le kl.), de Van Beuningenstraat (burgerschool). Sub-commissie voor de Twintigste Afdeeiing: Mr. M. de Mos en P. Hoogenraad. Openbare scholen: aan de Nieuwe Laantjes, Scheveningen (2e kl.), de Badhuiskade id. (2e kl.), de Neptunusstraat id. (burgerschool), de Rotterdamsche straat id. (2e kl.). Sub-commissie voor de Negentiende Afdeeiing: Dr. W. A. E. A. van der Grinten. Bijzondere scholen: aan de Van Speykstraat (v. m.), de Da Costastraat (school der H.-Vincentius-Vereeniging v. j.),. de Beeklaan 184 (v. j. en m.). Openbare scholen: aan de De Vliegerstraat (le kl.), de Van Swindenstraat (burgerschool), de Van Ravesteynstraat (2e kl.)- en de Fisherstraat 117 (le kl.). Bijzondere scholenaan de Prins-Hendrikstraat Mariaschool v. m.), de 2de Schuytstraat 332 (v. j. en m.), de Laan van Meerdervoort (sch. v. j. en m.), de Hollanderstraat (v. m.). Bijzondere scholen: aan den Scheveningschen weg (school v. m. van het R.-K. gesticht „de Voorzienigheid”), deKerk- laan, Scheveningen, (R.-K. Parochiale school, v. j. en m., afd. A.), de Cornelis-Jolstraat, Scheveningen, (R.-K. Parochiale school voor j. en m., afd. B en C), het Stadhoudersplein (voor j. en m.). VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1556