53 167 m.), de Gondelstraat, id., J. Fillekes, Voorzitter, A. van Rü, Secretaris, mej. S. Hermina Croiset, mevr. J. Belinfante, geb. Mendes da Costa. Mevr, de Wed. Dr. A. Vethacke, geb. Roelants en Mej. J. S. Beydals. De Sub-commissie voor de Paedagogiek bij het Handwerk- onderwijs bestaat uit de Leden: De Sub-commissie voor het Handwerkonderwijs bestaat uit de Leden: Dr. J. G. M. Mastboom, Voorzitter, Dr. J. de Groot, Onder voorzitter, Dr. J. J. Pigeaud, Secretaris, Jhr. G. de Graeff, Dr. J. Noyon en M. van Vliet. De Sub-commissie voor het Handwerkonderwijs op de Her halingsscholen bestaat uit de leden: De Hygiënisch-Technische Sub-commissie bestaat uit de Leden Mej. A. M. Mirandolle, Presidente, mej. S. Hermina Croiset, mevr. C. Japikse, geb. Japikse, mevr. J. Belinfante, geb. Mendes da Costa, mevr. W. M. G. de Monté ver Loren, geb. Willeumier, Secretaresse, mevr. J. E. Swaving, geb. Taylor Kraay, mevr. H. M. J. de Geus, geb. Gritters Doublet, mevr, de Wed. Dr. A. Vethacke, geb. Roelants, mevr. C. van But- tingha Wichers, geb. Brumund, mevr. C. van Heemskerck van Beest, geb.' Baronesse van Reede tot Ter Aa, mevr. A. T. M. van Munnekrede, geb. van der Grinten, mevr. M. J. Roelfsema, geb. van Assen, Mevr. C. M. E. van Rossem, geb. van Hamel, Mej. J. S. Beydals en Mevr. J. Weerts, geb. Druyvesteyn. Lohmanschool v. j. en maan den Hoek Doorn- en Helm- straat Scheveningen (v. j. en <y. j. en m.). VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1557