Getal der op IS October 1914 kosteloos schoolgaande kinderen 53 STAAT 1895-1914. Letter B. GEMEENTE s-GRAVENH AGE, met uitzondering van hen, die uitsluitend de herhalings- of avondscholen hebben bezocht. VAN HET IN DE

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1914 | | pagina 1561